Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DASİT

  DASİT (Dacia – qədim Roma əyalətinin lat. adı, Dakiya – müasir Rumıniya və Ma­ carıstanın bir hissəsinin adı) – turş tərkibli (SiO2 64–69%) maqmatik süxur. Qranodio­ ritlərin və kvarslı dioritlərin effuziv analo­qu. Tərkibini plagioklaz (40%-­ədək), kvars (25%­-ədək), hornblend (10%­ədək), pirok­sen (10%­ədək), biotit (5–7%-­ədək), nadir halda kaliumlu­natriumlu çöl şpatı (sani­din), titanomaqnetit (4%­-ədək) və s. təşkil edir. Aksessor minerallar: apatit, sfen, zir­kon, monasit, qranat. Әsas kütləsi həmin mineralların mikrolitlərindən ibarət şüşədir. Rəngi açıq­-boz, bozdur. Porfir, nadir halda afir, sferolit quruluşludur. Mineraloji tərki­binə görə biotitli, amfibol­biotitli, piroksenli və s. növlərini ayırırlar. D.­-lərə andezit və riolitlərlə birlikdə rast gəlinir. Müasir ada qövsləri hüdudlarında (Kuril, Fici, Tonqa, Aleut, Kiçik Antil və s.), Ural, Tyanşan, Alp, Qafqaz d­rında (Azərb.­-da Kəlbəcər, Laçın, Ordubad r­-nlarında) geniş yayılmış­dır. Tikinti materialı kimi istifadə olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DASİT

  DASİT (Dacia – qədim Roma əyalətinin lat. adı, Dakiya – müasir Rumıniya və Ma­ carıstanın bir hissəsinin adı) – turş tərkibli (SiO2 64–69%) maqmatik süxur. Qranodio­ ritlərin və kvarslı dioritlərin effuziv analo­qu. Tərkibini plagioklaz (40%-­ədək), kvars (25%­-ədək), hornblend (10%­ədək), pirok­sen (10%­ədək), biotit (5–7%-­ədək), nadir halda kaliumlu­natriumlu çöl şpatı (sani­din), titanomaqnetit (4%­-ədək) və s. təşkil edir. Aksessor minerallar: apatit, sfen, zir­kon, monasit, qranat. Әsas kütləsi həmin mineralların mikrolitlərindən ibarət şüşədir. Rəngi açıq­-boz, bozdur. Porfir, nadir halda afir, sferolit quruluşludur. Mineraloji tərki­binə görə biotitli, amfibol­biotitli, piroksenli və s. növlərini ayırırlar. D.­-lərə andezit və riolitlərlə birlikdə rast gəlinir. Müasir ada qövsləri hüdudlarında (Kuril, Fici, Tonqa, Aleut, Kiçik Antil və s.), Ural, Tyanşan, Alp, Qafqaz d­rında (Azərb.­-da Kəlbəcər, Laçın, Ordubad r­-nlarında) geniş yayılmış­dır. Tikinti materialı kimi istifadə olunur.

  DASİT

  DASİT (Dacia – qədim Roma əyalətinin lat. adı, Dakiya – müasir Rumıniya və Ma­ carıstanın bir hissəsinin adı) – turş tərkibli (SiO2 64–69%) maqmatik süxur. Qranodio­ ritlərin və kvarslı dioritlərin effuziv analo­qu. Tərkibini plagioklaz (40%-­ədək), kvars (25%­-ədək), hornblend (10%­ədək), pirok­sen (10%­ədək), biotit (5–7%-­ədək), nadir halda kaliumlu­natriumlu çöl şpatı (sani­din), titanomaqnetit (4%­-ədək) və s. təşkil edir. Aksessor minerallar: apatit, sfen, zir­kon, monasit, qranat. Әsas kütləsi həmin mineralların mikrolitlərindən ibarət şüşədir. Rəngi açıq­-boz, bozdur. Porfir, nadir halda afir, sferolit quruluşludur. Mineraloji tərki­binə görə biotitli, amfibol­biotitli, piroksenli və s. növlərini ayırırlar. D.­-lərə andezit və riolitlərlə birlikdə rast gəlinir. Müasir ada qövsləri hüdudlarında (Kuril, Fici, Tonqa, Aleut, Kiçik Antil və s.), Ural, Tyanşan, Alp, Qafqaz d­rında (Azərb.­-da Kəlbəcər, Laçın, Ordubad r­-nlarında) geniş yayılmış­dır. Tikinti materialı kimi istifadə olunur.