Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞ ÇAYLAR

  DAŞ ÇAYLAR (daş axınları) – Soliflüka­siya prosesləri və ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə dağ yamacları boyu aşağıya doğru dayaz dərələrdə asta hərəkət edən, xətti uzanmış dağ süxurlarının qırıntıları toplusu. Kəskin kontinental iqlimli vil.-­lər, mövsümi və çox­ illik donuşluq süxurlarının yayıldığı sahələr üçün səciyyəvidir. Başlanğıcını meşə xəttindən yuxarı, adətən daş dənizlərdən götürür. Bir neçə, bəzən onlarla km­-ədək uzanır, hət­ta meşə qurşağına yüzlərlə m­ədək daxil olur. D.ç. hərəkətsiz qaldıqda meşə və kol­luqlarla örtülür. Çox vaxt D.ç.-­ın altı ilə ki­çik çaylar axır. D.ç.­-a Şimal­Şərqi Sibirin, Baykalarxasının d­rında, Sayanda və s. yer­lərdə rast gəlinir.

   Даш чайы (даш ахыны). Таганай Милли Паркы. Челйабинск вилайяти (РФ).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞ ÇAYLAR

  DAŞ ÇAYLAR (daş axınları) – Soliflüka­siya prosesləri və ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə dağ yamacları boyu aşağıya doğru dayaz dərələrdə asta hərəkət edən, xətti uzanmış dağ süxurlarının qırıntıları toplusu. Kəskin kontinental iqlimli vil.-­lər, mövsümi və çox­ illik donuşluq süxurlarının yayıldığı sahələr üçün səciyyəvidir. Başlanğıcını meşə xəttindən yuxarı, adətən daş dənizlərdən götürür. Bir neçə, bəzən onlarla km­-ədək uzanır, hət­ta meşə qurşağına yüzlərlə m­ədək daxil olur. D.ç. hərəkətsiz qaldıqda meşə və kol­luqlarla örtülür. Çox vaxt D.ç.-­ın altı ilə ki­çik çaylar axır. D.ç.­-a Şimal­Şərqi Sibirin, Baykalarxasının d­rında, Sayanda və s. yer­lərdə rast gəlinir.

   Даш чайы (даш ахыны). Таганай Милли Паркы. Челйабинск вилайяти (РФ).

  DAŞ ÇAYLAR

  DAŞ ÇAYLAR (daş axınları) – Soliflüka­siya prosesləri və ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə dağ yamacları boyu aşağıya doğru dayaz dərələrdə asta hərəkət edən, xətti uzanmış dağ süxurlarının qırıntıları toplusu. Kəskin kontinental iqlimli vil.-­lər, mövsümi və çox­ illik donuşluq süxurlarının yayıldığı sahələr üçün səciyyəvidir. Başlanğıcını meşə xəttindən yuxarı, adətən daş dənizlərdən götürür. Bir neçə, bəzən onlarla km­-ədək uzanır, hət­ta meşə qurşağına yüzlərlə m­ədək daxil olur. D.ç. hərəkətsiz qaldıqda meşə və kol­luqlarla örtülür. Çox vaxt D.ç.-­ın altı ilə ki­çik çaylar axır. D.ç.­-a Şimal­Şərqi Sibirin, Baykalarxasının d­rında, Sayanda və s. yer­lərdə rast gəlinir.

   Даш чайы (даш ахыны). Таганай Милли Паркы. Челйабинск вилайяти (РФ).