Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞ DUZ

  DAŞ DUZ – 1) halit–haloidlər sinfinə aid mineral – NaCl. Kub sinqoniyasında kris­ tallaşır. Təbiətdə, adətən kristallik dənəli aqreqatlar əmələ gətirir. Saf D.d. rəngsiz və şəffafdır. Başqa qarışıqlar (gil, üzvi maddə və s.) nəticəsində müxtəlif (qonur, boz, qırmızı, çəhrayı və s.) çalarlı olur. Sərtliyi 2, sıxlığı 2100–2200 kq/m3. Elek­triki zəif keçirir. Yüksək istilikkeçirmə qabiliyyəti var. Suda asan həll olur. Anti­septik xüsusiyyətə malikdir; 2) əsasən halitdən ibarət hemogen­çökmə süxur; an­hidrit, gips, dolomit, ankerit, maqnezit, kalsit, həmçinin gil, bəzən bitum qarışıqları olur. D.d. arid iqlim şəraitində dəniz və şor göl sularının buxarlanması nəticəsində doymuş məhlullardan çökür. D.d. təzahür­lərinə Kembriyəqədərki dövrdən tutmuş Neogenədək bütün geol. sistemlərdə rast gəlinir. Sənaye əhəmiyyətli yataqları çökmə süxurlar arasında geniş sahədə yayılmış qalın (onlarla -ədək) lay və ştok şəklində olur.

   Даш дуз. Щалит. Величка (Полша).


  D.d.­un ehtiyatına (mln. t­-la) görə çox iri (500-­dən yuxarı), iri (500–150), orta (150–50) və xırda (50-­dən az), NaCl­-un miqdarına (%-­lə) görə isə zəngin (90­-dan çox), adi (70–90) və kasıb (70-­dən az) ya­taqlarınа ayırırlar. Böyük yataqları Kanada, ABŞ, Çin, Hindistan, RF, Ukrayna, Belarus, Almaniya, Danimarka və Polşada, Azərb.­ da Nax. MR­-dədir.


  D.d.­un tətbiq sahəsi çox genişdir. Ye­ yinti sənayesində qida məhsulu, k.t.­-nda yem kimi, kimya sənayesində xlorlu, natriumlu birləşmələrin alınmasında, sintez edilmiş şəffaf halit kristalları optik cihazqa­ yırmada və kvant elektronikasında tətbiq edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞ DUZ

  DAŞ DUZ – 1) halit–haloidlər sinfinə aid mineral – NaCl. Kub sinqoniyasında kris­ tallaşır. Təbiətdə, adətən kristallik dənəli aqreqatlar əmələ gətirir. Saf D.d. rəngsiz və şəffafdır. Başqa qarışıqlar (gil, üzvi maddə və s.) nəticəsində müxtəlif (qonur, boz, qırmızı, çəhrayı və s.) çalarlı olur. Sərtliyi 2, sıxlığı 2100–2200 kq/m3. Elek­triki zəif keçirir. Yüksək istilikkeçirmə qabiliyyəti var. Suda asan həll olur. Anti­septik xüsusiyyətə malikdir; 2) əsasən halitdən ibarət hemogen­çökmə süxur; an­hidrit, gips, dolomit, ankerit, maqnezit, kalsit, həmçinin gil, bəzən bitum qarışıqları olur. D.d. arid iqlim şəraitində dəniz və şor göl sularının buxarlanması nəticəsində doymuş məhlullardan çökür. D.d. təzahür­lərinə Kembriyəqədərki dövrdən tutmuş Neogenədək bütün geol. sistemlərdə rast gəlinir. Sənaye əhəmiyyətli yataqları çökmə süxurlar arasında geniş sahədə yayılmış qalın (onlarla -ədək) lay və ştok şəklində olur.

   Даш дуз. Щалит. Величка (Полша).


  D.d.­un ehtiyatına (mln. t­-la) görə çox iri (500-­dən yuxarı), iri (500–150), orta (150–50) və xırda (50-­dən az), NaCl­-un miqdarına (%-­lə) görə isə zəngin (90­-dan çox), adi (70–90) və kasıb (70-­dən az) ya­taqlarınа ayırırlar. Böyük yataqları Kanada, ABŞ, Çin, Hindistan, RF, Ukrayna, Belarus, Almaniya, Danimarka və Polşada, Azərb.­ da Nax. MR­-dədir.


  D.d.­un tətbiq sahəsi çox genişdir. Ye­ yinti sənayesində qida məhsulu, k.t.­-nda yem kimi, kimya sənayesində xlorlu, natriumlu birləşmələrin alınmasında, sintez edilmiş şəffaf halit kristalları optik cihazqa­ yırmada və kvant elektronikasında tətbiq edilir.

  DAŞ DUZ

  DAŞ DUZ – 1) halit–haloidlər sinfinə aid mineral – NaCl. Kub sinqoniyasında kris­ tallaşır. Təbiətdə, adətən kristallik dənəli aqreqatlar əmələ gətirir. Saf D.d. rəngsiz və şəffafdır. Başqa qarışıqlar (gil, üzvi maddə və s.) nəticəsində müxtəlif (qonur, boz, qırmızı, çəhrayı və s.) çalarlı olur. Sərtliyi 2, sıxlığı 2100–2200 kq/m3. Elek­triki zəif keçirir. Yüksək istilikkeçirmə qabiliyyəti var. Suda asan həll olur. Anti­septik xüsusiyyətə malikdir; 2) əsasən halitdən ibarət hemogen­çökmə süxur; an­hidrit, gips, dolomit, ankerit, maqnezit, kalsit, həmçinin gil, bəzən bitum qarışıqları olur. D.d. arid iqlim şəraitində dəniz və şor göl sularının buxarlanması nəticəsində doymuş məhlullardan çökür. D.d. təzahür­lərinə Kembriyəqədərki dövrdən tutmuş Neogenədək bütün geol. sistemlərdə rast gəlinir. Sənaye əhəmiyyətli yataqları çökmə süxurlar arasında geniş sahədə yayılmış qalın (onlarla -ədək) lay və ştok şəklində olur.

   Даш дуз. Щалит. Величка (Полша).


  D.d.­un ehtiyatına (mln. t­-la) görə çox iri (500-­dən yuxarı), iri (500–150), orta (150–50) və xırda (50-­dən az), NaCl­-un miqdarına (%-­lə) görə isə zəngin (90­-dan çox), adi (70–90) və kasıb (70-­dən az) ya­taqlarınа ayırırlar. Böyük yataqları Kanada, ABŞ, Çin, Hindistan, RF, Ukrayna, Belarus, Almaniya, Danimarka və Polşada, Azərb.­ da Nax. MR­-dədir.


  D.d.­un tətbiq sahəsi çox genişdir. Ye­ yinti sənayesində qida məhsulu, k.t.­-nda yem kimi, kimya sənayesində xlorlu, natriumlu birləşmələrin alınmasında, sintez edilmiş şəffaf halit kristalları optik cihazqa­ yırmada və kvant elektronikasında tətbiq edilir.