Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞ METEORİT

  DAŞ METEORİT – dəmirli­-maqne­ziumlu silikatlardan (olivin, piroksenlər və plagioklazlar) ibarət meteoritlər. Tərkibində nikelli dəmir, xromit, fillosilikat, sulfid, fosfat və karbonat qarışıqları da ola bilər. Strukturuna, mineraloji, kimyəvi və izotop tərkibinə görə xondritaxondrit növlərinə ayırırlar. İndiyədək tapılmış meteoritlərin 92,7%-­ini D.m.-­lər təşkil edir. Düşmə yeri və tarixi bəlli olan təqr. 1000 D.m. məlumdur. Dünyada ən iri xondritlər Çində (Jilin – 4 t; 1976) və Rusiyada (Saryov – 1,1 -dan çox; Volqaqrad vil., 1968), axondritlər isə Qərbi Böyük səhrada (Al Haggounia 001 – 3 t; 2006) və Rusiyanın Kurqan vil.-ndə (3,4 kq; 1933) tapılmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞ METEORİT

  DAŞ METEORİT – dəmirli­-maqne­ziumlu silikatlardan (olivin, piroksenlər və plagioklazlar) ibarət meteoritlər. Tərkibində nikelli dəmir, xromit, fillosilikat, sulfid, fosfat və karbonat qarışıqları da ola bilər. Strukturuna, mineraloji, kimyəvi və izotop tərkibinə görə xondritaxondrit növlərinə ayırırlar. İndiyədək tapılmış meteoritlərin 92,7%-­ini D.m.-­lər təşkil edir. Düşmə yeri və tarixi bəlli olan təqr. 1000 D.m. məlumdur. Dünyada ən iri xondritlər Çində (Jilin – 4 t; 1976) və Rusiyada (Saryov – 1,1 -dan çox; Volqaqrad vil., 1968), axondritlər isə Qərbi Böyük səhrada (Al Haggounia 001 – 3 t; 2006) və Rusiyanın Kurqan vil.-ndə (3,4 kq; 1933) tapılmışdır.

  DAŞ METEORİT

  DAŞ METEORİT – dəmirli­-maqne­ziumlu silikatlardan (olivin, piroksenlər və plagioklazlar) ibarət meteoritlər. Tərkibində nikelli dəmir, xromit, fillosilikat, sulfid, fosfat və karbonat qarışıqları da ola bilər. Strukturuna, mineraloji, kimyəvi və izotop tərkibinə görə xondritaxondrit növlərinə ayırırlar. İndiyədək tapılmış meteoritlərin 92,7%-­ini D.m.-­lər təşkil edir. Düşmə yeri və tarixi bəlli olan təqr. 1000 D.m. məlumdur. Dünyada ən iri xondritlər Çində (Jilin – 4 t; 1976) və Rusiyada (Saryov – 1,1 -dan çox; Volqaqrad vil., 1968), axondritlər isə Qərbi Böyük səhrada (Al Haggounia 001 – 3 t; 2006) və Rusiyanın Kurqan vil.-ndə (3,4 kq; 1933) tapılmışdır.