Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞGİL NEFT-QAZ YATAĞI

  DAŞGİL NEFT­QAZ YATAĞI – Azərb. Resp. Qaradağ r­-nu ərazisində, Şamaxı­ Qobustan neftli­-qazlı r-­nunda, Bakı ş.­-ndən 60 km c.­-q.­-də yerləşir. 1949–50 illərdə sa­hədə struktur xəritəyəalma, 1961 ildə qravi­metriya, sonrakı illərdə seysmik işlər aparıl­mışdır. Struktur tektonik cəhətdən en istiqamətində uzanan braxiantiklinaldan ibarətdir; layların yatım bucağı şm. qanadda 5–15°, c. qanadda 25–30° təşkil edir; ampli­tudası 50–500 m arasında dəyişir. Daşgil qırışığı hüdudlarında yersəthində çoxlu sayda neft­-qaz çıxışları müşahidə olunur. Sahədə axtarış­-kəşfiyyat qazma işlərinə 1950 ildə başlanılmışdır. Yataq 1955 ildə açılmış (quyu № 15, Məhsuldar qatın VІІ horizontu, 75–100 t/gün neft) və həmin ildə də istismara verilmişdir. Sonrakı illərdə V horizontdan da neft­-qaz axını alınmışdır. Yatağın geol. quruluşunda Diatome lay dəstəsi, Pont mərtəbəsi, Məhsuldar qat, Ak­çaqıl, Abşeron, Dördüncü dövr çöküntülə­ri iştirak edir. Kollektorların məsaməliyi 19%, keçiriciliyi 0,20 mkm2­-dir. Neftin sıxlığı 910 kq/m3, tərkibində parafinin miq­darı 0,6%, asfaltenlər 2,4–4%, qatran 28%­-dir. İşlənmənin əvvəlindən 1.1.2011 il tari­xinə cəmi 330 min t neft, 35 mln. m3 qaz ha­sil edilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞGİL NEFT-QAZ YATAĞI

  DAŞGİL NEFT­QAZ YATAĞI – Azərb. Resp. Qaradağ r­-nu ərazisində, Şamaxı­ Qobustan neftli­-qazlı r-­nunda, Bakı ş.­-ndən 60 km c.­-q.­-də yerləşir. 1949–50 illərdə sa­hədə struktur xəritəyəalma, 1961 ildə qravi­metriya, sonrakı illərdə seysmik işlər aparıl­mışdır. Struktur tektonik cəhətdən en istiqamətində uzanan braxiantiklinaldan ibarətdir; layların yatım bucağı şm. qanadda 5–15°, c. qanadda 25–30° təşkil edir; ampli­tudası 50–500 m arasında dəyişir. Daşgil qırışığı hüdudlarında yersəthində çoxlu sayda neft­-qaz çıxışları müşahidə olunur. Sahədə axtarış­-kəşfiyyat qazma işlərinə 1950 ildə başlanılmışdır. Yataq 1955 ildə açılmış (quyu № 15, Məhsuldar qatın VІІ horizontu, 75–100 t/gün neft) və həmin ildə də istismara verilmişdir. Sonrakı illərdə V horizontdan da neft­-qaz axını alınmışdır. Yatağın geol. quruluşunda Diatome lay dəstəsi, Pont mərtəbəsi, Məhsuldar qat, Ak­çaqıl, Abşeron, Dördüncü dövr çöküntülə­ri iştirak edir. Kollektorların məsaməliyi 19%, keçiriciliyi 0,20 mkm2­-dir. Neftin sıxlığı 910 kq/m3, tərkibində parafinin miq­darı 0,6%, asfaltenlər 2,4–4%, qatran 28%­-dir. İşlənmənin əvvəlindən 1.1.2011 il tari­xinə cəmi 330 min t neft, 35 mln. m3 qaz ha­sil edilmişdir.

  DAŞGİL NEFT-QAZ YATAĞI

  DAŞGİL NEFT­QAZ YATAĞI – Azərb. Resp. Qaradağ r­-nu ərazisində, Şamaxı­ Qobustan neftli­-qazlı r-­nunda, Bakı ş.­-ndən 60 km c.­-q.­-də yerləşir. 1949–50 illərdə sa­hədə struktur xəritəyəalma, 1961 ildə qravi­metriya, sonrakı illərdə seysmik işlər aparıl­mışdır. Struktur tektonik cəhətdən en istiqamətində uzanan braxiantiklinaldan ibarətdir; layların yatım bucağı şm. qanadda 5–15°, c. qanadda 25–30° təşkil edir; ampli­tudası 50–500 m arasında dəyişir. Daşgil qırışığı hüdudlarında yersəthində çoxlu sayda neft­-qaz çıxışları müşahidə olunur. Sahədə axtarış­-kəşfiyyat qazma işlərinə 1950 ildə başlanılmışdır. Yataq 1955 ildə açılmış (quyu № 15, Məhsuldar qatın VІІ horizontu, 75–100 t/gün neft) və həmin ildə də istismara verilmişdir. Sonrakı illərdə V horizontdan da neft­-qaz axını alınmışdır. Yatağın geol. quruluşunda Diatome lay dəstəsi, Pont mərtəbəsi, Məhsuldar qat, Ak­çaqıl, Abşeron, Dördüncü dövr çöküntülə­ri iştirak edir. Kollektorların məsaməliyi 19%, keçiriciliyi 0,20 mkm2­-dir. Neftin sıxlığı 910 kq/m3, tərkibində parafinin miq­darı 0,6%, asfaltenlər 2,4–4%, qatran 28%­-dir. İşlənmənin əvvəlindən 1.1.2011 il tari­xinə cəmi 330 min t neft, 35 mln. m3 qaz ha­sil edilmişdir.