Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞKƏSƏN MİNERAL SU BULAQLARI

  DAŞKӘSӘN MİNERAL SU BULAQ­LARI – Azərb. Resp. Daşkəsən r-nu ərazi sində mineral su bulaqları. İki bulaqdan – Aşağı və Yuxarı Daşkəsən mineral su bulaq­larından ibarətdir. Aşağı Daşkəsən bulağı­nın temp­ru 11,6°C, debiti 6 m3/gün, mine­ rallaşma dərəcəsi 2,6 q/l­-dir. Balneoloji tərkibi:

                        
                             pH 6,4 D6 m3/gün T 11,6°C


  Yuxarı Daşkəsən bulağının temp­ru 11,9°C, debiti 5 m3/gün, minerallaşma dərə­cəsi 2,5 q/l­-dir. Balneoloji tərkibi:


               

                       pH 6,2 D5m3/gün T11,9°C


  Hər iki bulağın suyu az minerallaşmış, hidrokarbonatlı, kalsiumlu­natriumludur; narzan tiplidir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞKƏSƏN MİNERAL SU BULAQLARI

  DAŞKӘSӘN MİNERAL SU BULAQ­LARI – Azərb. Resp. Daşkəsən r-nu ərazi sində mineral su bulaqları. İki bulaqdan – Aşağı və Yuxarı Daşkəsən mineral su bulaq­larından ibarətdir. Aşağı Daşkəsən bulağı­nın temp­ru 11,6°C, debiti 6 m3/gün, mine­ rallaşma dərəcəsi 2,6 q/l­-dir. Balneoloji tərkibi:

                        
                             pH 6,4 D6 m3/gün T 11,6°C


  Yuxarı Daşkəsən bulağının temp­ru 11,9°C, debiti 5 m3/gün, minerallaşma dərə­cəsi 2,5 q/l­-dir. Balneoloji tərkibi:


               

                       pH 6,2 D5m3/gün T11,9°C


  Hər iki bulağın suyu az minerallaşmış, hidrokarbonatlı, kalsiumlu­natriumludur; narzan tiplidir.

  DAŞKƏSƏN MİNERAL SU BULAQLARI

  DAŞKӘSӘN MİNERAL SU BULAQ­LARI – Azərb. Resp. Daşkəsən r-nu ərazi sində mineral su bulaqları. İki bulaqdan – Aşağı və Yuxarı Daşkəsən mineral su bulaq­larından ibarətdir. Aşağı Daşkəsən bulağı­nın temp­ru 11,6°C, debiti 6 m3/gün, mine­ rallaşma dərəcəsi 2,6 q/l­-dir. Balneoloji tərkibi:

                        
                             pH 6,4 D6 m3/gün T 11,6°C


  Yuxarı Daşkəsən bulağının temp­ru 11,9°C, debiti 5 m3/gün, minerallaşma dərə­cəsi 2,5 q/l­-dir. Balneoloji tərkibi:


               

                       pH 6,2 D5m3/gün T11,9°C


  Hər iki bulağın suyu az minerallaşmış, hidrokarbonatlı, kalsiumlu­natriumludur; narzan tiplidir.