Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞQIN

  DAŞQIN – çaylarda, göllərdə, dənizlərdə su səviyyəsinin müvəqqəti qalxması nəti­cəsində sahil zonalarının su altında qalması. D. təbii fəlakətdir; təkrarolunma və yayılma sahəsinə görə dünyada 1­-ci yerdədir. İnsan tələfatı (zəlzələlərdən sonra 2-­ci yer), iqti­sadi və ekoloji ziyanlarla müşayiət olunur. D.-­ları təbii, antropogen (texnogen), təbii­ antropogen növə ayırırlar. Təbii D.­-lar qar və buzlaqların əriməsi, yağışların bolluğu, çaylarda buz tıxacının yaranması, sürüşmə­lərin çay və digər su hövzələrinə gətirdiyi böyük həcmdə torpaq, qar və buz kütlələri, göl, dəniz akvatoriyalarında dalğaların sahi­lə qovulması, həmçinin sunamilər nəticəsində yaranır. Antropogen D.­-lar əksər hal­larda hidrotexniki qurğuların hər hansı bir səbəbdən (tikintisində keyfiyyətsiz mate­rialların istifadəsi, istismarında yol verilən səhvlər, hərbi müdaxilə, yaxud terror aktları) dağılması nəticəsində baş verir. Təbii­-antropogen D.­-lar həm təbii, həm də antropogen amillərin qarşılıqlı təsirindən yaranır. Yer kürəsində baş verən D.-­lar içərisində musson yağışlarının yaratdığı D.­-lar üstünlük təşkil edir. 1887 ildə Xuanxe çayında suyun səviyyəsi 20 m qalxmış, 300 yaşayış məntəqəsi su altında qalmış, 1 mln.­-dan çox insan ölmüşdür. 1970 ildə Qanq ça­yında baş verən D. 500 mindən 1,5 mln.­-a­ dək (dəqiq say məlum deyil) insan tələfatına səbəb olmuşdur. İntensiv yağışlar dənizdən əsən küləklərlə müşayiət olunduqda D.­-lar daha dağıdıcı qüvvəyə malik olur, belə ki, 1737 ildə Hindistanda Benqal körfəzindən əsən güclü külək Xuqli çayı mənsəbində təqr. 300 min insanın ölümünə səbəb ol­muşdur. 1963 ildə İtaliyada Pyave çayında­kı Vayont su anbarına qaya uçqunu 70 m qa­lınlığında su layının bəndi aşmasına səbəb olmuşdur; bənd dağılmasa da, bir sıra yaşa­yış məntəqələri daşqına məruz qalmış, 3 mindən çox insan tələf olmuşdur. 1889 ildə ABŞ­-da Constaun ş.­-ndə (Pensilvaniya ştatı) Konemo çayı üzərindəki Saut­-Fork bəndinin dağılması 2,2 min insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Sunamilərin yaratdığı D.­-lar daha dağıdıcı olur. 2004 ilin de­kabrında Hind okeanı sahillərinə saatda 1000 km sürətlə hərəkət edən dalğalar 300 minədək insanın həyatına son qoymuş, Cənub-­Şərqi Asiya ölkələrinə 20 mlrd. dollar həcmində ziyan dəymişdir.

   “Катрина” гасырьасы нятиъясиндя Нйу-Орлеан шящяринин (АБШ, Луизиана) дашгына мяруз                                                                                                                                                       галмасы. 2005 ил.


  Ölçülərinəvə vurduğu ziyana görə D.­-lar, əsasən, ABŞ-­ın Dartmut Daşqın Ob­ servatoriyasının tərtib etdiyi təsnifata əsas­lanır; 1985 ildən nisbətən iri D.­-ların Qlobal kadastrı aparılır. Bu kadastra əsasən 1985– 2008 illər ərzində dünyada 3467 D. qeydə alınmışdır. Bunun 1660-­ı Asiyada, 588­i Şimali və Mərkəzi Amerikada, 482-­si Afrikada, 329-­u Avropada, 260-­ı Cənubi Amerikada, 148-­i Avstraliya və Okeaniyada baş vermişdir. Әn çox D. ABŞ-­da (338), Çində (311), Hindistanda (190), İndonezi­yada (149), Filippində (139), Vyetnamda (100), RF­-də (97) qeydə alınmışdır. Bu müddət ərzində baş vermiş D.­ların vurduğu ziyan 2000 mlrd. dollardan çox olmuşdur; su altında qalmış ərazilərdən 642 mln. insan köçürülmüş, 580 min adam həlak olmuşdur. D.-­dan qorunmaq və onun vurduğu ziyanı azaltmaq üçün D.­-ın proqnozlaşdırılması təkmilləşdirilir, çayların axınını tənzimlə­mək məqsədilə onların üzərində hidrotexni­ki qurğular, su anbarları yaradılır, D. təh­lükəsi olan zonalarda əhali qabaqcadan xəbərdar edilir.


  Əd.:
  Н е ж и х о в с к и й Р.А. Наводнения на реках и озерах. Л., 1988; Д о б  р о  в о л ь  с к и й С.Г., И с т о м и н а М.Н. Наводнения мира. М., 2006; Т а ра т у н и н  А.А. Наводнения по континентам и странам мира. Екатеринбург, 2011.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞQIN

  DAŞQIN – çaylarda, göllərdə, dənizlərdə su səviyyəsinin müvəqqəti qalxması nəti­cəsində sahil zonalarının su altında qalması. D. təbii fəlakətdir; təkrarolunma və yayılma sahəsinə görə dünyada 1­-ci yerdədir. İnsan tələfatı (zəlzələlərdən sonra 2-­ci yer), iqti­sadi və ekoloji ziyanlarla müşayiət olunur. D.-­ları təbii, antropogen (texnogen), təbii­ antropogen növə ayırırlar. Təbii D.­-lar qar və buzlaqların əriməsi, yağışların bolluğu, çaylarda buz tıxacının yaranması, sürüşmə­lərin çay və digər su hövzələrinə gətirdiyi böyük həcmdə torpaq, qar və buz kütlələri, göl, dəniz akvatoriyalarında dalğaların sahi­lə qovulması, həmçinin sunamilər nəticəsində yaranır. Antropogen D.­-lar əksər hal­larda hidrotexniki qurğuların hər hansı bir səbəbdən (tikintisində keyfiyyətsiz mate­rialların istifadəsi, istismarında yol verilən səhvlər, hərbi müdaxilə, yaxud terror aktları) dağılması nəticəsində baş verir. Təbii­-antropogen D.­-lar həm təbii, həm də antropogen amillərin qarşılıqlı təsirindən yaranır. Yer kürəsində baş verən D.-­lar içərisində musson yağışlarının yaratdığı D.­-lar üstünlük təşkil edir. 1887 ildə Xuanxe çayında suyun səviyyəsi 20 m qalxmış, 300 yaşayış məntəqəsi su altında qalmış, 1 mln.­-dan çox insan ölmüşdür. 1970 ildə Qanq ça­yında baş verən D. 500 mindən 1,5 mln.­-a­ dək (dəqiq say məlum deyil) insan tələfatına səbəb olmuşdur. İntensiv yağışlar dənizdən əsən küləklərlə müşayiət olunduqda D.­-lar daha dağıdıcı qüvvəyə malik olur, belə ki, 1737 ildə Hindistanda Benqal körfəzindən əsən güclü külək Xuqli çayı mənsəbində təqr. 300 min insanın ölümünə səbəb ol­muşdur. 1963 ildə İtaliyada Pyave çayında­kı Vayont su anbarına qaya uçqunu 70 m qa­lınlığında su layının bəndi aşmasına səbəb olmuşdur; bənd dağılmasa da, bir sıra yaşa­yış məntəqələri daşqına məruz qalmış, 3 mindən çox insan tələf olmuşdur. 1889 ildə ABŞ­-da Constaun ş.­-ndə (Pensilvaniya ştatı) Konemo çayı üzərindəki Saut­-Fork bəndinin dağılması 2,2 min insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Sunamilərin yaratdığı D.­-lar daha dağıdıcı olur. 2004 ilin de­kabrında Hind okeanı sahillərinə saatda 1000 km sürətlə hərəkət edən dalğalar 300 minədək insanın həyatına son qoymuş, Cənub-­Şərqi Asiya ölkələrinə 20 mlrd. dollar həcmində ziyan dəymişdir.

   “Катрина” гасырьасы нятиъясиндя Нйу-Орлеан шящяринин (АБШ, Луизиана) дашгына мяруз                                                                                                                                                       галмасы. 2005 ил.


  Ölçülərinəvə vurduğu ziyana görə D.­-lar, əsasən, ABŞ-­ın Dartmut Daşqın Ob­ servatoriyasının tərtib etdiyi təsnifata əsas­lanır; 1985 ildən nisbətən iri D.­-ların Qlobal kadastrı aparılır. Bu kadastra əsasən 1985– 2008 illər ərzində dünyada 3467 D. qeydə alınmışdır. Bunun 1660-­ı Asiyada, 588­i Şimali və Mərkəzi Amerikada, 482-­si Afrikada, 329-­u Avropada, 260-­ı Cənubi Amerikada, 148-­i Avstraliya və Okeaniyada baş vermişdir. Әn çox D. ABŞ-­da (338), Çində (311), Hindistanda (190), İndonezi­yada (149), Filippində (139), Vyetnamda (100), RF­-də (97) qeydə alınmışdır. Bu müddət ərzində baş vermiş D.­ların vurduğu ziyan 2000 mlrd. dollardan çox olmuşdur; su altında qalmış ərazilərdən 642 mln. insan köçürülmüş, 580 min adam həlak olmuşdur. D.-­dan qorunmaq və onun vurduğu ziyanı azaltmaq üçün D.­-ın proqnozlaşdırılması təkmilləşdirilir, çayların axınını tənzimlə­mək məqsədilə onların üzərində hidrotexni­ki qurğular, su anbarları yaradılır, D. təh­lükəsi olan zonalarda əhali qabaqcadan xəbərdar edilir.


  Əd.:
  Н е ж и х о в с к и й Р.А. Наводнения на реках и озерах. Л., 1988; Д о б  р о  в о л ь  с к и й С.Г., И с т о м и н а М.Н. Наводнения мира. М., 2006; Т а ра т у н и н  А.А. Наводнения по континентам и странам мира. Екатеринбург, 2011.

  DAŞQIN

  DAŞQIN – çaylarda, göllərdə, dənizlərdə su səviyyəsinin müvəqqəti qalxması nəti­cəsində sahil zonalarının su altında qalması. D. təbii fəlakətdir; təkrarolunma və yayılma sahəsinə görə dünyada 1­-ci yerdədir. İnsan tələfatı (zəlzələlərdən sonra 2-­ci yer), iqti­sadi və ekoloji ziyanlarla müşayiət olunur. D.-­ları təbii, antropogen (texnogen), təbii­ antropogen növə ayırırlar. Təbii D.­-lar qar və buzlaqların əriməsi, yağışların bolluğu, çaylarda buz tıxacının yaranması, sürüşmə­lərin çay və digər su hövzələrinə gətirdiyi böyük həcmdə torpaq, qar və buz kütlələri, göl, dəniz akvatoriyalarında dalğaların sahi­lə qovulması, həmçinin sunamilər nəticəsində yaranır. Antropogen D.­-lar əksər hal­larda hidrotexniki qurğuların hər hansı bir səbəbdən (tikintisində keyfiyyətsiz mate­rialların istifadəsi, istismarında yol verilən səhvlər, hərbi müdaxilə, yaxud terror aktları) dağılması nəticəsində baş verir. Təbii­-antropogen D.­-lar həm təbii, həm də antropogen amillərin qarşılıqlı təsirindən yaranır. Yer kürəsində baş verən D.-­lar içərisində musson yağışlarının yaratdığı D.­-lar üstünlük təşkil edir. 1887 ildə Xuanxe çayında suyun səviyyəsi 20 m qalxmış, 300 yaşayış məntəqəsi su altında qalmış, 1 mln.­-dan çox insan ölmüşdür. 1970 ildə Qanq ça­yında baş verən D. 500 mindən 1,5 mln.­-a­ dək (dəqiq say məlum deyil) insan tələfatına səbəb olmuşdur. İntensiv yağışlar dənizdən əsən küləklərlə müşayiət olunduqda D.­-lar daha dağıdıcı qüvvəyə malik olur, belə ki, 1737 ildə Hindistanda Benqal körfəzindən əsən güclü külək Xuqli çayı mənsəbində təqr. 300 min insanın ölümünə səbəb ol­muşdur. 1963 ildə İtaliyada Pyave çayında­kı Vayont su anbarına qaya uçqunu 70 m qa­lınlığında su layının bəndi aşmasına səbəb olmuşdur; bənd dağılmasa da, bir sıra yaşa­yış məntəqələri daşqına məruz qalmış, 3 mindən çox insan tələf olmuşdur. 1889 ildə ABŞ­-da Constaun ş.­-ndə (Pensilvaniya ştatı) Konemo çayı üzərindəki Saut­-Fork bəndinin dağılması 2,2 min insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Sunamilərin yaratdığı D.­-lar daha dağıdıcı olur. 2004 ilin de­kabrında Hind okeanı sahillərinə saatda 1000 km sürətlə hərəkət edən dalğalar 300 minədək insanın həyatına son qoymuş, Cənub-­Şərqi Asiya ölkələrinə 20 mlrd. dollar həcmində ziyan dəymişdir.

   “Катрина” гасырьасы нятиъясиндя Нйу-Орлеан шящяринин (АБШ, Луизиана) дашгына мяруз                                                                                                                                                       галмасы. 2005 ил.


  Ölçülərinəvə vurduğu ziyana görə D.­-lar, əsasən, ABŞ-­ın Dartmut Daşqın Ob­ servatoriyasının tərtib etdiyi təsnifata əsas­lanır; 1985 ildən nisbətən iri D.­-ların Qlobal kadastrı aparılır. Bu kadastra əsasən 1985– 2008 illər ərzində dünyada 3467 D. qeydə alınmışdır. Bunun 1660-­ı Asiyada, 588­i Şimali və Mərkəzi Amerikada, 482-­si Afrikada, 329-­u Avropada, 260-­ı Cənubi Amerikada, 148-­i Avstraliya və Okeaniyada baş vermişdir. Әn çox D. ABŞ-­da (338), Çində (311), Hindistanda (190), İndonezi­yada (149), Filippində (139), Vyetnamda (100), RF­-də (97) qeydə alınmışdır. Bu müddət ərzində baş vermiş D.­ların vurduğu ziyan 2000 mlrd. dollardan çox olmuşdur; su altında qalmış ərazilərdən 642 mln. insan köçürülmüş, 580 min adam həlak olmuşdur. D.-­dan qorunmaq və onun vurduğu ziyanı azaltmaq üçün D.­-ın proqnozlaşdırılması təkmilləşdirilir, çayların axınını tənzimlə­mək məqsədilə onların üzərində hidrotexni­ki qurğular, su anbarları yaradılır, D. təh­lükəsi olan zonalarda əhali qabaqcadan xəbərdar edilir.


  Əd.:
  Н е ж и х о в с к и й Р.А. Наводнения на реках и озерах. Л., 1988; Д о б  р о  в о л ь  с к и й С.Г., И с т о м и н а М.Н. Наводнения мира. М., 2006; Т а ра т у н и н  А.А. Наводнения по континентам и странам мира. Екатеринбург, 2011.