Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞLI STRUKTURU

  DAŞLI STRUKTURU – Xəzər dənizinin Azərb. sektorunda, Bakı arxipelaqı neftli­-qazlı vil.­ndə, Bakı ş.­-ndən 90 km c.­-da, Bəndovan burnundan 30 km c.-­ş.-­də yerlə­şir. Strukturun yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 20–50 m arasında dəyişir. Struktur 1952 ildə seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsin­ də aşkar edilmişdir. Sahədə 1951–52 illərdə xəritəyəalma və struktur axtarış quyuları qazılmışdır. Struktur tektonik cəhətdən şm.­-q.–c.-­ş. istiqamətdə uzanan simmetrik anti­klinaldan ibarətdir. Qanadlarda layların ya­tım bucağı 15–20° təşkil edir. Məhsuldar qatın Fasilə lay dəstəsinə görə qırışıq 6000 m izoxətlə qapanır, ölçüləri 10×5,5 km-dir. Qırışığın oxu boyunca pozulmalar uzanır; şm.­-ş. qanad bir qədər aşağı düşmüşdür. Sahə 1972 ildə axtarış­kəşfiyyat qazma iş­lərinə daxil edilmişdir. Kəsiliş 6000 m dərinliyə kimi öyrənilmiş və kəsilişdə Məhsul­dar qat, Akçaqıl, Abşeron və Dördüncü dövr çöküntülərinin iştirak etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Strukturun neft­-qazlılıq perspektivliyi Məhsuldar qatın VІІІ, VІІ və V horizontları ilə əlaqələndirilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞLI STRUKTURU

  DAŞLI STRUKTURU – Xəzər dənizinin Azərb. sektorunda, Bakı arxipelaqı neftli­-qazlı vil.­ndə, Bakı ş.­-ndən 90 km c.­-da, Bəndovan burnundan 30 km c.-­ş.-­də yerlə­şir. Strukturun yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 20–50 m arasında dəyişir. Struktur 1952 ildə seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsin­ də aşkar edilmişdir. Sahədə 1951–52 illərdə xəritəyəalma və struktur axtarış quyuları qazılmışdır. Struktur tektonik cəhətdən şm.­-q.–c.-­ş. istiqamətdə uzanan simmetrik anti­klinaldan ibarətdir. Qanadlarda layların ya­tım bucağı 15–20° təşkil edir. Məhsuldar qatın Fasilə lay dəstəsinə görə qırışıq 6000 m izoxətlə qapanır, ölçüləri 10×5,5 km-dir. Qırışığın oxu boyunca pozulmalar uzanır; şm.­-ş. qanad bir qədər aşağı düşmüşdür. Sahə 1972 ildə axtarış­kəşfiyyat qazma iş­lərinə daxil edilmişdir. Kəsiliş 6000 m dərinliyə kimi öyrənilmiş və kəsilişdə Məhsul­dar qat, Akçaqıl, Abşeron və Dördüncü dövr çöküntülərinin iştirak etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Strukturun neft­-qazlılıq perspektivliyi Məhsuldar qatın VІІІ, VІІ və V horizontları ilə əlaqələndirilir.

  DAŞLI STRUKTURU

  DAŞLI STRUKTURU – Xəzər dənizinin Azərb. sektorunda, Bakı arxipelaqı neftli­-qazlı vil.­ndə, Bakı ş.­-ndən 90 km c.­-da, Bəndovan burnundan 30 km c.-­ş.-­də yerlə­şir. Strukturun yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 20–50 m arasında dəyişir. Struktur 1952 ildə seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsin­ də aşkar edilmişdir. Sahədə 1951–52 illərdə xəritəyəalma və struktur axtarış quyuları qazılmışdır. Struktur tektonik cəhətdən şm.­-q.–c.-­ş. istiqamətdə uzanan simmetrik anti­klinaldan ibarətdir. Qanadlarda layların ya­tım bucağı 15–20° təşkil edir. Məhsuldar qatın Fasilə lay dəstəsinə görə qırışıq 6000 m izoxətlə qapanır, ölçüləri 10×5,5 km-dir. Qırışığın oxu boyunca pozulmalar uzanır; şm.­-ş. qanad bir qədər aşağı düşmüşdür. Sahə 1972 ildə axtarış­kəşfiyyat qazma iş­lərinə daxil edilmişdir. Kəsiliş 6000 m dərinliyə kimi öyrənilmiş və kəsilişdə Məhsul­dar qat, Akçaqıl, Abşeron və Dördüncü dövr çöküntülərinin iştirak etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Strukturun neft­-qazlılıq perspektivliyi Məhsuldar qatın VІІІ, VІІ və V horizontları ilə əlaqələndirilir.