Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAUNVELLİNQ

  DAUNVÉLLİNQ (ing. down – aşağı və well – tökülmək) – okeanda suyun səthdən dərinliyə doğru, bəzən onun dibinə qədər şaquli hərəkəti prosesi. Sahilboyu zonada D. sahilə tərəf, yaxud sahil boyu əsən külək­lərlə (Şimal yarımkürəsində sağ sahildə, Cənub yarımkürəsində sol sahildə, məs., Şimali və Cənubi Amerikanın ş. sahilləri), eləcə də apvellinqi yaradan qüvvələrin zəif­ ləməsi ilə yaranır. Açıq okeanda D. antisik­ lonların yaratdığı burulğanlarda, axınların konvergensiya (görüşmə) zonalarında, ara­lıq və dərinlik su kütlələrinin formalaşdığı ərazilərdə (məs., Antarktidanın ətrafında) müşahidə olunur. Apvellinq zonalarından fərqli olaraq, D. zonaları, bir qayda olaraq, bioməhsuldarlığının aşağı olması ilə fərqlə­nir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAUNVELLİNQ

  DAUNVÉLLİNQ (ing. down – aşağı və well – tökülmək) – okeanda suyun səthdən dərinliyə doğru, bəzən onun dibinə qədər şaquli hərəkəti prosesi. Sahilboyu zonada D. sahilə tərəf, yaxud sahil boyu əsən külək­lərlə (Şimal yarımkürəsində sağ sahildə, Cənub yarımkürəsində sol sahildə, məs., Şimali və Cənubi Amerikanın ş. sahilləri), eləcə də apvellinqi yaradan qüvvələrin zəif­ ləməsi ilə yaranır. Açıq okeanda D. antisik­ lonların yaratdığı burulğanlarda, axınların konvergensiya (görüşmə) zonalarında, ara­lıq və dərinlik su kütlələrinin formalaşdığı ərazilərdə (məs., Antarktidanın ətrafında) müşahidə olunur. Apvellinq zonalarından fərqli olaraq, D. zonaları, bir qayda olaraq, bioməhsuldarlığının aşağı olması ilə fərqlə­nir.

  DAUNVELLİNQ

  DAUNVÉLLİNQ (ing. down – aşağı və well – tökülmək) – okeanda suyun səthdən dərinliyə doğru, bəzən onun dibinə qədər şaquli hərəkəti prosesi. Sahilboyu zonada D. sahilə tərəf, yaxud sahil boyu əsən külək­lərlə (Şimal yarımkürəsində sağ sahildə, Cənub yarımkürəsində sol sahildə, məs., Şimali və Cənubi Amerikanın ş. sahilləri), eləcə də apvellinqi yaradan qüvvələrin zəif­ ləməsi ilə yaranır. Açıq okeanda D. antisik­ lonların yaratdığı burulğanlarda, axınların konvergensiya (görüşmə) zonalarında, ara­lıq və dərinlik su kütlələrinin formalaşdığı ərazilərdə (məs., Antarktidanın ətrafında) müşahidə olunur. Apvellinq zonalarından fərqli olaraq, D. zonaları, bir qayda olaraq, bioməhsuldarlığının aşağı olması ilə fərqlə­nir.