Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAVOS

  DAVÓS – İsveçrənin ş.­-ində, Qraubyunden kantonunda dağ­iqlim kurortu. Әh. 11 min (2007). Reti Alp d­-rında, təqr. 1560 m yük­səklikdə yerləşir; iynəyarpaqlı meşələr və Alp çəmənləri ilə örtülü yüksək dağlarla əhatə olunmuş geniş dərədədir. Yumşaq dağ iqlimi (orta temp­r yanvarda –7,4°C, iyulda təqr. 12°C) var; günəşli və aydın günlərin sayı çoxdur. İllik yağıntı təqr. 900 mm. Nə­fəs orqanları xəstəlikləri (o cümlədən ağci­yər vərəmi), bəzi dəri və göz xəstəlikləri müalicə olunur. Sanatoriyalar və digər kurort müəssisələri, otellər, Tibbi və Yüksək dağ iqlimi ETİ, Milli Qar və Qar uçqunları Tədqiqatı İn-­tu var. Turizm və qış idmanı mərkəzidir.

   Давос шящяриндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAVOS

  DAVÓS – İsveçrənin ş.­-ində, Qraubyunden kantonunda dağ­iqlim kurortu. Әh. 11 min (2007). Reti Alp d­-rında, təqr. 1560 m yük­səklikdə yerləşir; iynəyarpaqlı meşələr və Alp çəmənləri ilə örtülü yüksək dağlarla əhatə olunmuş geniş dərədədir. Yumşaq dağ iqlimi (orta temp­r yanvarda –7,4°C, iyulda təqr. 12°C) var; günəşli və aydın günlərin sayı çoxdur. İllik yağıntı təqr. 900 mm. Nə­fəs orqanları xəstəlikləri (o cümlədən ağci­yər vərəmi), bəzi dəri və göz xəstəlikləri müalicə olunur. Sanatoriyalar və digər kurort müəssisələri, otellər, Tibbi və Yüksək dağ iqlimi ETİ, Milli Qar və Qar uçqunları Tədqiqatı İn-­tu var. Turizm və qış idmanı mərkəzidir.

   Давос шящяриндян эюрцнцш.

  DAVOS

  DAVÓS – İsveçrənin ş.­-ində, Qraubyunden kantonunda dağ­iqlim kurortu. Әh. 11 min (2007). Reti Alp d­-rında, təqr. 1560 m yük­səklikdə yerləşir; iynəyarpaqlı meşələr və Alp çəmənləri ilə örtülü yüksək dağlarla əhatə olunmuş geniş dərədədir. Yumşaq dağ iqlimi (orta temp­r yanvarda –7,4°C, iyulda təqr. 12°C) var; günəşli və aydın günlərin sayı çoxdur. İllik yağıntı təqr. 900 mm. Nə­fəs orqanları xəstəlikləri (o cümlədən ağci­yər vərəmi), bəzi dəri və göz xəstəlikləri müalicə olunur. Sanatoriyalar və digər kurort müəssisələri, otellər, Tibbi və Yüksək dağ iqlimi ETİ, Milli Qar və Qar uçqunları Tədqiqatı İn-­tu var. Turizm və qış idmanı mərkəzidir.

   Давос шящяриндян эюрцнцш.