Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAYAQ (İSTİNAD) QUYUSU

  DAYAQ (İSTİNAD) QUYUSU – az öy­rənilmiş region hüdudlarında böyük dərinliklərin ümumi geol. quruluşunu aydınlaşdırmaq məqsədilə qazılmış quyu. D.q. neft, qaz və digər faydalı qazıntıların aş­karlanması üçün aparılan geol.­kəşfiyyat işlərini elmi cəhətdən istiqamətləndirir. Bir qayda olaraq D.q.-­nun qazılma yeri regional geofiziki tədqiqatların (aeromaqnit plana­ alma, qravimetrik, seysmik və s. tədqi­qatlar) nəticəsinə əsasən daha əlverişli strukturlarda müəyyənləşdirilir. D.q. kern çıxışını təmin etməklə kristallik özülə və ya digər istinad horizontuna qədər qazılır. Kern çıxışına əsasən süxurların yaşı, litoloji tərkibi, kollektor xüsusiyyətləri və kəsilişdə neftin, qazın və digər faydalı qazıntıların mövcudluğu öyrənilir. D.q.­-ndan əldə olan məlumatlar gələcək geol.­kəşfiyyat işlərinin həcmini və növlərini müəyyənləşdirir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAYAQ (İSTİNAD) QUYUSU

  DAYAQ (İSTİNAD) QUYUSU – az öy­rənilmiş region hüdudlarında böyük dərinliklərin ümumi geol. quruluşunu aydınlaşdırmaq məqsədilə qazılmış quyu. D.q. neft, qaz və digər faydalı qazıntıların aş­karlanması üçün aparılan geol.­kəşfiyyat işlərini elmi cəhətdən istiqamətləndirir. Bir qayda olaraq D.q.-­nun qazılma yeri regional geofiziki tədqiqatların (aeromaqnit plana­ alma, qravimetrik, seysmik və s. tədqi­qatlar) nəticəsinə əsasən daha əlverişli strukturlarda müəyyənləşdirilir. D.q. kern çıxışını təmin etməklə kristallik özülə və ya digər istinad horizontuna qədər qazılır. Kern çıxışına əsasən süxurların yaşı, litoloji tərkibi, kollektor xüsusiyyətləri və kəsilişdə neftin, qazın və digər faydalı qazıntıların mövcudluğu öyrənilir. D.q.­-ndan əldə olan məlumatlar gələcək geol.­kəşfiyyat işlərinin həcmini və növlərini müəyyənləşdirir.

  DAYAQ (İSTİNAD) QUYUSU

  DAYAQ (İSTİNAD) QUYUSU – az öy­rənilmiş region hüdudlarında böyük dərinliklərin ümumi geol. quruluşunu aydınlaşdırmaq məqsədilə qazılmış quyu. D.q. neft, qaz və digər faydalı qazıntıların aş­karlanması üçün aparılan geol.­kəşfiyyat işlərini elmi cəhətdən istiqamətləndirir. Bir qayda olaraq D.q.-­nun qazılma yeri regional geofiziki tədqiqatların (aeromaqnit plana­ alma, qravimetrik, seysmik və s. tədqi­qatlar) nəticəsinə əsasən daha əlverişli strukturlarda müəyyənləşdirilir. D.q. kern çıxışını təmin etməklə kristallik özülə və ya digər istinad horizontuna qədər qazılır. Kern çıxışına əsasən süxurların yaşı, litoloji tərkibi, kollektor xüsusiyyətləri və kəsilişdə neftin, qazın və digər faydalı qazıntıların mövcudluğu öyrənilir. D.q.­-ndan əldə olan məlumatlar gələcək geol.­kəşfiyyat işlərinin həcmini və növlərini müəyyənləşdirir.