Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DELAMİNASİYA

  DELAMİNÁSİYA (lat. delamino – təbəqə­lərə ayırmaq), g e o d i n a m i k a d a – kon­ tinental yer qabığının alt hissəsinin üst man­tiya qatı ilə birlikdə ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında astenosferə lay-­lay çökməsi prosesi.D. adətən, yer qabığı qalınlığının artmasın­dan öncə baş verir. Kontinental litosferin D. modeli 1970­-ci illərdə təklif olunmuşdur. Litosfer qalınlığının azalması, istilik axını­ nın yüksəlməsi, yüksək temp-­r və aşağı təz­yiqli metamorfizmin baş verməsi, bazalt vulkanizmi və bəzi orogenlərin tez bir za­man ərzində qalxması (məs., Şimali Ameri­ kanın q.­-ində Kolorado platosu) D. ilə izah olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DELAMİNASİYA

  DELAMİNÁSİYA (lat. delamino – təbəqə­lərə ayırmaq), g e o d i n a m i k a d a – kon­ tinental yer qabığının alt hissəsinin üst man­tiya qatı ilə birlikdə ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında astenosferə lay-­lay çökməsi prosesi.D. adətən, yer qabığı qalınlığının artmasın­dan öncə baş verir. Kontinental litosferin D. modeli 1970­-ci illərdə təklif olunmuşdur. Litosfer qalınlığının azalması, istilik axını­ nın yüksəlməsi, yüksək temp-­r və aşağı təz­yiqli metamorfizmin baş verməsi, bazalt vulkanizmi və bəzi orogenlərin tez bir za­man ərzində qalxması (məs., Şimali Ameri­ kanın q.­-ində Kolorado platosu) D. ilə izah olunur.

  DELAMİNASİYA

  DELAMİNÁSİYA (lat. delamino – təbəqə­lərə ayırmaq), g e o d i n a m i k a d a – kon­ tinental yer qabığının alt hissəsinin üst man­tiya qatı ilə birlikdə ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında astenosferə lay-­lay çökməsi prosesi.D. adətən, yer qabığı qalınlığının artmasın­dan öncə baş verir. Kontinental litosferin D. modeli 1970­-ci illərdə təklif olunmuşdur. Litosfer qalınlığının azalması, istilik axını­ nın yüksəlməsi, yüksək temp-­r və aşağı təz­yiqli metamorfizmin baş verməsi, bazalt vulkanizmi və bəzi orogenlərin tez bir za­man ərzində qalxması (məs., Şimali Ameri­ kanın q.­-ində Kolorado platosu) D. ilə izah olunur.