Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DELL

  DELL (alm. Delle – çala, çökəklik) – az meyilli yamacda daimi axını olmayan xətti uzanmış, yastı dibli dayaz dərə. Uz. onlarca -dən 1000 -ədək və daha çox, eni 5–20 m, dərinliyi 1 -ədək olur. Qar və yağış sularının birgə fəaliyyəti nəticəsində yara­nır. Yamac aşağı tədricən bir­birilə birləşə­rək yatağı aydın seçilən, xətti eroziya şırım­larına keçir. Quraq dövrdə aşınma qabığının məhsulları aşağıya doğru sürüşərək D.-­i doldurur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DELL

  DELL (alm. Delle – çala, çökəklik) – az meyilli yamacda daimi axını olmayan xətti uzanmış, yastı dibli dayaz dərə. Uz. onlarca -dən 1000 -ədək və daha çox, eni 5–20 m, dərinliyi 1 -ədək olur. Qar və yağış sularının birgə fəaliyyəti nəticəsində yara­nır. Yamac aşağı tədricən bir­birilə birləşə­rək yatağı aydın seçilən, xətti eroziya şırım­larına keçir. Quraq dövrdə aşınma qabığının məhsulları aşağıya doğru sürüşərək D.-­i doldurur.

  DELL

  DELL (alm. Delle – çala, çökəklik) – az meyilli yamacda daimi axını olmayan xətti uzanmış, yastı dibli dayaz dərə. Uz. onlarca -dən 1000 -ədək və daha çox, eni 5–20 m, dərinliyi 1 -ədək olur. Qar və yağış sularının birgə fəaliyyəti nəticəsində yara­nır. Yamac aşağı tədricən bir­birilə birləşə­rək yatağı aydın seçilən, xətti eroziya şırım­larına keçir. Quraq dövrdə aşınma qabığının məhsulları aşağıya doğru sürüşərək D.-­i doldurur.