Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DE-LONQ ADALARI

  DE­LÓNQ ADALARI – RF-­də, Şərqi Si­bir dənizində, Novosibirsk a-­rı arxipelaqında adalar (Jannetta, Henriyetta, Bennetta, Vilkitski, Joxov) qrupu. Saxa (Yakutiya) Resp. tərkibindədir. Ümumi sah. 228 km2. Hünd. 426 m-­ə (Bennetta a.­-nda) qədərdir. Bazalt və qumdaşıdan ibarətdir. Sahəsinin təqr. yarısı buzlaqlarla örtülüdür. Qütb təd­qiqatçısı C.De­-Lonqun şərəfinə adlandırıl­mışdır.

   Де-Лонг адалары. Беннетта адасы сащилляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DE-LONQ ADALARI

  DE­LÓNQ ADALARI – RF-­də, Şərqi Si­bir dənizində, Novosibirsk a-­rı arxipelaqında adalar (Jannetta, Henriyetta, Bennetta, Vilkitski, Joxov) qrupu. Saxa (Yakutiya) Resp. tərkibindədir. Ümumi sah. 228 km2. Hünd. 426 m-­ə (Bennetta a.­-nda) qədərdir. Bazalt və qumdaşıdan ibarətdir. Sahəsinin təqr. yarısı buzlaqlarla örtülüdür. Qütb təd­qiqatçısı C.De­-Lonqun şərəfinə adlandırıl­mışdır.

   Де-Лонг адалары. Беннетта адасы сащилляри.

  DE-LONQ ADALARI

  DE­LÓNQ ADALARI – RF-­də, Şərqi Si­bir dənizində, Novosibirsk a-­rı arxipelaqında adalar (Jannetta, Henriyetta, Bennetta, Vilkitski, Joxov) qrupu. Saxa (Yakutiya) Resp. tərkibindədir. Ümumi sah. 228 km2. Hünd. 426 m-­ə (Bennetta a.­-nda) qədərdir. Bazalt və qumdaşıdan ibarətdir. Sahəsinin təqr. yarısı buzlaqlarla örtülüdür. Qütb təd­qiqatçısı C.De­-Lonqun şərəfinə adlandırıl­mışdır.

   Де-Лонг адалары. Беннетта адасы сащилляри.