Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEYVİS DƏNİZİ

  DÉYVİS DӘNİZİ (Davis Sea) – Şərqi Antarktida sahillərində Hind okeanının kənar dənizi. 87° və 98° ş.-u.­-ları arasında­dır. Sah. 21 min km2, həcmi 12 min km3. Әn dərin yeri 1369 m-­dir. C. sahili Antarkti­ danın buzlaqlarından ibarətdir. Dəniz Cə­nub qütb dairəsi enliyində yerləşir; Antark­tika iqlimi zonasındadır. Qışda (iyul–av­qust) ş. və c.­-ş. küləkləri (sürəti 8–9 m/san, fırtına zamanı 20 m/san-­dən çox) üstünlük təşkil edir. Havanın orta temp-­ru –12­dən – 16°C­-yədək (minimal –32°C-­yədək) olur. Yayda (yanvar–fevral) küləklərin sürəti nisbətən azalır (4–6 m/san) və əsasən, c.­-q.-­ə əsir. Havanın temp­-ru 0°C­dən –4°C­ yədək (minimal –8°C­yədək) təşkil edir. Dəniz, demək olar ki, il boyu buzla örtülü olur; yalnız yayda günəş radiasiyasının təsirindən səthdə temp-­r 0–0,5°C-­yədək qalxır və dənizin şm. hissəsində üzən bu­zlara rast gəlinir. Duzluluğu 32,2‰-dən (yayda) 34,0‰ ­-ədək (qışda) dəyişir. Yarımsutkalıq qabarmalar olur (hünd. 1,0– 1,2 m). D.d. sahilində (Pravda sahili) sovet Antarktika ekspedisiyasının “Mirnı” ge­ofiziki rəsədxanası və qəs. salınmışdır (1956). D.d.-ni 1912 ildə D. Mousonun Avstraliya ekspedisiyası kəşf etmişdir. Dəniz ekspedisiya gəmisinin (“Avrora”) ka­pitanı C.K. Deyvisin şərəfinə adlandırıl­mışdır.

   Дейвис дянизи сащилляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEYVİS DƏNİZİ

  DÉYVİS DӘNİZİ (Davis Sea) – Şərqi Antarktida sahillərində Hind okeanının kənar dənizi. 87° və 98° ş.-u.­-ları arasında­dır. Sah. 21 min km2, həcmi 12 min km3. Әn dərin yeri 1369 m-­dir. C. sahili Antarkti­ danın buzlaqlarından ibarətdir. Dəniz Cə­nub qütb dairəsi enliyində yerləşir; Antark­tika iqlimi zonasındadır. Qışda (iyul–av­qust) ş. və c.­-ş. küləkləri (sürəti 8–9 m/san, fırtına zamanı 20 m/san-­dən çox) üstünlük təşkil edir. Havanın orta temp-­ru –12­dən – 16°C­-yədək (minimal –32°C-­yədək) olur. Yayda (yanvar–fevral) küləklərin sürəti nisbətən azalır (4–6 m/san) və əsasən, c.­-q.-­ə əsir. Havanın temp­-ru 0°C­dən –4°C­ yədək (minimal –8°C­yədək) təşkil edir. Dəniz, demək olar ki, il boyu buzla örtülü olur; yalnız yayda günəş radiasiyasının təsirindən səthdə temp-­r 0–0,5°C-­yədək qalxır və dənizin şm. hissəsində üzən bu­zlara rast gəlinir. Duzluluğu 32,2‰-dən (yayda) 34,0‰ ­-ədək (qışda) dəyişir. Yarımsutkalıq qabarmalar olur (hünd. 1,0– 1,2 m). D.d. sahilində (Pravda sahili) sovet Antarktika ekspedisiyasının “Mirnı” ge­ofiziki rəsədxanası və qəs. salınmışdır (1956). D.d.-ni 1912 ildə D. Mousonun Avstraliya ekspedisiyası kəşf etmişdir. Dəniz ekspedisiya gəmisinin (“Avrora”) ka­pitanı C.K. Deyvisin şərəfinə adlandırıl­mışdır.

   Дейвис дянизи сащилляри.

  DEYVİS DƏNİZİ

  DÉYVİS DӘNİZİ (Davis Sea) – Şərqi Antarktida sahillərində Hind okeanının kənar dənizi. 87° və 98° ş.-u.­-ları arasında­dır. Sah. 21 min km2, həcmi 12 min km3. Әn dərin yeri 1369 m-­dir. C. sahili Antarkti­ danın buzlaqlarından ibarətdir. Dəniz Cə­nub qütb dairəsi enliyində yerləşir; Antark­tika iqlimi zonasındadır. Qışda (iyul–av­qust) ş. və c.­-ş. küləkləri (sürəti 8–9 m/san, fırtına zamanı 20 m/san-­dən çox) üstünlük təşkil edir. Havanın orta temp-­ru –12­dən – 16°C­-yədək (minimal –32°C-­yədək) olur. Yayda (yanvar–fevral) küləklərin sürəti nisbətən azalır (4–6 m/san) və əsasən, c.­-q.-­ə əsir. Havanın temp­-ru 0°C­dən –4°C­ yədək (minimal –8°C­yədək) təşkil edir. Dəniz, demək olar ki, il boyu buzla örtülü olur; yalnız yayda günəş radiasiyasının təsirindən səthdə temp-­r 0–0,5°C-­yədək qalxır və dənizin şm. hissəsində üzən bu­zlara rast gəlinir. Duzluluğu 32,2‰-dən (yayda) 34,0‰ ­-ədək (qışda) dəyişir. Yarımsutkalıq qabarmalar olur (hünd. 1,0– 1,2 m). D.d. sahilində (Pravda sahili) sovet Antarktika ekspedisiyasının “Mirnı” ge­ofiziki rəsədxanası və qəs. salınmışdır (1956). D.d.-ni 1912 ildə D. Mousonun Avstraliya ekspedisiyası kəşf etmişdir. Dəniz ekspedisiya gəmisinin (“Avrora”) ka­pitanı C.K. Deyvisin şərəfinə adlandırıl­mışdır.

   Дейвис дянизи сащилляри.