Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏDƏQIŞLAQ

  DӘDӘQIŞLAQ, Q a y q o c a l ı, A x u n­ d o v – İrəvan xanlığının Dərəçiçək ma­halında (9.9.1930 ildən Axta, 30.6.1959 ildən Razdan r­-nu), Misxana çayının yaxınlığında azərb.-­ların yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni daşnaklarının təcavüzü nəti­cəsində kənd dağıdılmış, əhalisi isə qo­vulmuşdur. 1922 ildə azərb.-­ların bir qismi geri qayıdaraq yenidən kənddə məskun­laşmışdır. 4.5.1939 ildə kəndin adı də­yişdirilərək Axundov qoyulmuşdur. 1988 il noyabrın axırlarında azərb.­lar yenidən er­məni təcavüzünə məruz qalaraq doğma yurdundan qovulmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏDƏQIŞLAQ

  DӘDӘQIŞLAQ, Q a y q o c a l ı, A x u n­ d o v – İrəvan xanlığının Dərəçiçək ma­halında (9.9.1930 ildən Axta, 30.6.1959 ildən Razdan r­-nu), Misxana çayının yaxınlığında azərb.-­ların yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni daşnaklarının təcavüzü nəti­cəsində kənd dağıdılmış, əhalisi isə qo­vulmuşdur. 1922 ildə azərb.-­ların bir qismi geri qayıdaraq yenidən kənddə məskun­laşmışdır. 4.5.1939 ildə kəndin adı də­yişdirilərək Axundov qoyulmuşdur. 1988 il noyabrın axırlarında azərb.­lar yenidən er­məni təcavüzünə məruz qalaraq doğma yurdundan qovulmuşdur.

  DƏDƏQIŞLAQ

  DӘDӘQIŞLAQ, Q a y q o c a l ı, A x u n­ d o v – İrəvan xanlığının Dərəçiçək ma­halında (9.9.1930 ildən Axta, 30.6.1959 ildən Razdan r­-nu), Misxana çayının yaxınlığında azərb.-­ların yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni daşnaklarının təcavüzü nəti­cəsində kənd dağıdılmış, əhalisi isə qo­vulmuşdur. 1922 ildə azərb.-­ların bir qismi geri qayıdaraq yenidən kənddə məskun­laşmışdır. 4.5.1939 ildə kəndin adı də­yişdirilərək Axundov qoyulmuşdur. 1988 il noyabrın axırlarında azərb.­lar yenidən er­məni təcavüzünə məruz qalaraq doğma yurdundan qovulmuşdur.