Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏHLƏK ARXİPELAQI

  DӘHLӘK ARXİPELAQI – Qırmızı də­nizin c.­-q. hissəsindədir. Afrika sahilindən Massaua boğazı ilə ayrılır. Eritreyanın əra­zisidir. İki iri (Dəhlək – 750 km2, Nora – 130 km2) və 130­-dan artıq xırda ada və qayalardan ibarətdir. Adaların səthi düzən­likdir; mərcan riflərilə əhatə olunmuşdur. Әhalisi (təqr. 2,5 min) dörd iri adada məskunlaşmışdır. Balıq ovlanır, mirvari hasil olunur. Turizm inkişaf etmişdir. Mər­can rifləri ekosistemini qorumaq məqsədilə D.a.-­nda dəniz milli parkı yaradılmışdır.

   Дящляк архипелагы. Дящляк дяниз милли паркы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏHLƏK ARXİPELAQI

  DӘHLӘK ARXİPELAQI – Qırmızı də­nizin c.­-q. hissəsindədir. Afrika sahilindən Massaua boğazı ilə ayrılır. Eritreyanın əra­zisidir. İki iri (Dəhlək – 750 km2, Nora – 130 km2) və 130­-dan artıq xırda ada və qayalardan ibarətdir. Adaların səthi düzən­likdir; mərcan riflərilə əhatə olunmuşdur. Әhalisi (təqr. 2,5 min) dörd iri adada məskunlaşmışdır. Balıq ovlanır, mirvari hasil olunur. Turizm inkişaf etmişdir. Mər­can rifləri ekosistemini qorumaq məqsədilə D.a.-­nda dəniz milli parkı yaradılmışdır.

   Дящляк архипелагы. Дящляк дяниз милли паркы.

  DƏHLƏK ARXİPELAQI

  DӘHLӘK ARXİPELAQI – Qırmızı də­nizin c.­-q. hissəsindədir. Afrika sahilindən Massaua boğazı ilə ayrılır. Eritreyanın əra­zisidir. İki iri (Dəhlək – 750 km2, Nora – 130 km2) və 130­-dan artıq xırda ada və qayalardan ibarətdir. Adaların səthi düzən­likdir; mərcan riflərilə əhatə olunmuşdur. Әhalisi (təqr. 2,5 min) dörd iri adada məskunlaşmışdır. Balıq ovlanır, mirvari hasil olunur. Turizm inkişaf etmişdir. Mər­can rifləri ekosistemini qorumaq məqsədilə D.a.-­nda dəniz milli parkı yaradılmışdır.

   Дящляк архипелагы. Дящляк дяниз милли паркы.