Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏHNƏZ

  DӘHNӘZ – İrəvan xanlığı Vedibasar ma­halının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r­-nu) Cığındərə bölgəsində, Qız qalası, Kardaş və Dorrax d-­rı arasında, Vedi çayının sahilində azərb.­-ların yaşadığı kənd. 1919 ilin əvvəlində eməni­daşnak tə­cavüzünə məruz qalmış kəndin əhalisinin bir hissəsi qətlə yetirilmiş, sağ qalanlar qaçqın düşmüşlər. Bölgədə sovet hakimiy­yəti qurulduqdan sonra qaçqınların bir his­səsi geri qayıtmış, lakin 1948 ildə Azərb.-­a deportasiya olunmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏHNƏZ

  DӘHNӘZ – İrəvan xanlığı Vedibasar ma­halının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r­-nu) Cığındərə bölgəsində, Qız qalası, Kardaş və Dorrax d-­rı arasında, Vedi çayının sahilində azərb.­-ların yaşadığı kənd. 1919 ilin əvvəlində eməni­daşnak tə­cavüzünə məruz qalmış kəndin əhalisinin bir hissəsi qətlə yetirilmiş, sağ qalanlar qaçqın düşmüşlər. Bölgədə sovet hakimiy­yəti qurulduqdan sonra qaçqınların bir his­səsi geri qayıtmış, lakin 1948 ildə Azərb.-­a deportasiya olunmuşdur.

  DƏHNƏZ

  DӘHNӘZ – İrəvan xanlığı Vedibasar ma­halının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r­-nu) Cığındərə bölgəsində, Qız qalası, Kardaş və Dorrax d-­rı arasında, Vedi çayının sahilində azərb.­-ların yaşadığı kənd. 1919 ilin əvvəlində eməni­daşnak tə­cavüzünə məruz qalmış kəndin əhalisinin bir hissəsi qətlə yetirilmiş, sağ qalanlar qaçqın düşmüşlər. Bölgədə sovet hakimiy­yəti qurulduqdan sonra qaçqınların bir his­səsi geri qayıtmış, lakin 1948 ildə Azərb.-­a deportasiya olunmuşdur.