Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏXİL

  ДЯХИЛ (Ахунд Молла Щцсейн М а р а ь а y i n i н  тяхяллцсц; ?, Мараьа – ?, Мараьа) – 19 яср Азярб. шаири. Али руhани тяhсили алмышдыр. Мярсийя ядябиййатынын эюркямли нцмайяндясидир; Азярб. vя фарс дилляриндя йазмышдыр. Д.-ин кцллиййаты Тябриздя вя Теhранда дяфялярля (1879, 1890, 1902, 1907, 1911 вя с.) няшр олунмушдур.


  Я с яр и: “Даhилярин эюз йашлары. Мярсийяляр” китабында (тяртиб едянляр: М.Ялийев, А.Рамазанов). Б, 1990.

  Яд.: К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты, 2 ъилддя, ъ. 2, Б., 2005; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏXİL

  ДЯХИЛ (Ахунд Молла Щцсейн М а р а ь а y i n i н  тяхяллцсц; ?, Мараьа – ?, Мараьа) – 19 яср Азярб. шаири. Али руhани тяhсили алмышдыр. Мярсийя ядябиййатынын эюркямли нцмайяндясидир; Азярб. vя фарс дилляриндя йазмышдыр. Д.-ин кцллиййаты Тябриздя вя Теhранда дяфялярля (1879, 1890, 1902, 1907, 1911 вя с.) няшр олунмушдур.


  Я с яр и: “Даhилярин эюз йашлары. Мярсийяляр” китабында (тяртиб едянляр: М.Ялийев, А.Рамазанов). Б, 1990.

  Яд.: К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты, 2 ъилддя, ъ. 2, Б., 2005; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

  DƏXİL

  ДЯХИЛ (Ахунд Молла Щцсейн М а р а ь а y i n i н  тяхяллцсц; ?, Мараьа – ?, Мараьа) – 19 яср Азярб. шаири. Али руhани тяhсили алмышдыр. Мярсийя ядябиййатынын эюркямли нцмайяндясидир; Азярб. vя фарс дилляриндя йазмышдыр. Д.-ин кцллиййаты Тябриздя вя Теhранда дяфялярля (1879, 1890, 1902, 1907, 1911 вя с.) няшр олунмушдур.


  Я с яр и: “Даhилярин эюз йашлары. Мярсийяляр” китабында (тяртиб едянляр: М.Ялийев, А.Рамазанов). Б, 1990.

  Яд.: К ю ч я р л и Ф. Азярбайъан ядябиййаты, 2 ъилддя, ъ. 2, Б., 2005; Т я р б и й я т М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.