Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRÇİ

  DӘMİRÇİ, D ə m i r ç i l i, K i ç i k Ş o r­ l u D ə m i r  ç i – İrəvan xanlığının Zən­gibasar mahalında (31.12.1937 ildən Zən­gibasar, 14.1.1969 ildən Masis r-­nu), Zəngi çayının sağ sahilində azərb.-­ların yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni­daşnak hücumları nəticəsində kənddən qovulmuş azərbaycan­lılar 1922 ildə geri qayıdaraq yenidən bu­rada məskunlaşmışlar. Әvvəllər Kiçik Şorlu Dəmirçi adlandırılan kəndin adı 3.1.1935 ildə dəyişdirilərək Dəmirçi, 19.4.1991 ildə isə Darbink qoyulmuşdur. 1988 ilin ok­tyabr­-noyabr aylarında kənd əhalisi ermə­nilər tərəfindən təcavüzə məruz qalmış və kənddən qovulmuşdur.
   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRÇİ

  DӘMİRÇİ, D ə m i r ç i l i, K i ç i k Ş o r­ l u D ə m i r  ç i – İrəvan xanlığının Zən­gibasar mahalında (31.12.1937 ildən Zən­gibasar, 14.1.1969 ildən Masis r-­nu), Zəngi çayının sağ sahilində azərb.-­ların yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni­daşnak hücumları nəticəsində kənddən qovulmuş azərbaycan­lılar 1922 ildə geri qayıdaraq yenidən bu­rada məskunlaşmışlar. Әvvəllər Kiçik Şorlu Dəmirçi adlandırılan kəndin adı 3.1.1935 ildə dəyişdirilərək Dəmirçi, 19.4.1991 ildə isə Darbink qoyulmuşdur. 1988 ilin ok­tyabr­-noyabr aylarında kənd əhalisi ermə­nilər tərəfindən təcavüzə məruz qalmış və kənddən qovulmuşdur.
   

  DƏMİRÇİ

  DӘMİRÇİ, D ə m i r ç i l i, K i ç i k Ş o r­ l u D ə m i r  ç i – İrəvan xanlığının Zən­gibasar mahalında (31.12.1937 ildən Zən­gibasar, 14.1.1969 ildən Masis r-­nu), Zəngi çayının sağ sahilində azərb.-­ların yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni­daşnak hücumları nəticəsində kənddən qovulmuş azərbaycan­lılar 1922 ildə geri qayıdaraq yenidən bu­rada məskunlaşmışlar. Әvvəllər Kiçik Şorlu Dəmirçi adlandırılan kəndin adı 3.1.1935 ildə dəyişdirilərək Dəmirçi, 19.4.1991 ildə isə Darbink qoyulmuşdur. 1988 ilin ok­tyabr­-noyabr aylarında kənd əhalisi ermə­nilər tərəfindən təcavüzə məruz qalmış və kənddən qovulmuşdur.