Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL BLOKLAMA SİSTEMİ


  DӘMİRYOL BLOKLAMA SİSTEMİ, d ə m i r y o l  a v t o b l o k l a m a s ı – qatarların hərəkətinin dəmiryol sahə­sinin sərhədlərində qoyulmuş işıqforun siqnallarынa görə tənzimlənməsi sistemi; qatarların toqquşmasınын, vaqon və lokomotivlərin relsdən çıxmasınын qarşısынı almaq üçündür. Sistemə rels dövrəsi (xətti), keçid (st. və yol) işıqforları və onlarын işıqlarıны idarə edən qurğular daxildir. Rels dövrəsi rels xəttindən, siqnal ötürü­cüsündən, informasiya qəbuledicisindən ibarətdir. Rels dövrəsi təkər cütü vasitə­silə işıqforun işığını idarə edən aparatlara təsir göstərir və üç rejimdə işləyir: d.y. sahəsi (bloksahənin) hüdudlarынda qatarın və ya dağılmış relslərin olmadığı normal rejim; bloksahədə qatarын olduğu şunt rejimi (dövrə təkər cütü ilə şuntlanır); blok-sahədə dağılmış relslərin мювъуд olduğu nəzarət rejimi. D.y.-larında 3, 4, 5 və bəzən 8 rəngdə işıqları olan işıqforlardan istifadə edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL BLOKLAMA SİSTEMİ


  DӘMİRYOL BLOKLAMA SİSTEMİ, d ə m i r y o l  a v t o b l o k l a m a s ı – qatarların hərəkətinin dəmiryol sahə­sinin sərhədlərində qoyulmuş işıqforun siqnallarынa görə tənzimlənməsi sistemi; qatarların toqquşmasınын, vaqon və lokomotivlərin relsdən çıxmasınын qarşısынı almaq üçündür. Sistemə rels dövrəsi (xətti), keçid (st. və yol) işıqforları və onlarын işıqlarıны idarə edən qurğular daxildir. Rels dövrəsi rels xəttindən, siqnal ötürü­cüsündən, informasiya qəbuledicisindən ibarətdir. Rels dövrəsi təkər cütü vasitə­silə işıqforun işığını idarə edən aparatlara təsir göstərir və üç rejimdə işləyir: d.y. sahəsi (bloksahənin) hüdudlarынda qatarın və ya dağılmış relslərin olmadığı normal rejim; bloksahədə qatarын olduğu şunt rejimi (dövrə təkər cütü ilə şuntlanır); blok-sahədə dağılmış relslərin мювъуд olduğu nəzarət rejimi. D.y.-larında 3, 4, 5 və bəzən 8 rəngdə işıqları olan işıqforlardan istifadə edilir.

  DƏMİRYOL BLOKLAMA SİSTEMİ


  DӘMİRYOL BLOKLAMA SİSTEMİ, d ə m i r y o l  a v t o b l o k l a m a s ı – qatarların hərəkətinin dəmiryol sahə­sinin sərhədlərində qoyulmuş işıqforun siqnallarынa görə tənzimlənməsi sistemi; qatarların toqquşmasınын, vaqon və lokomotivlərin relsdən çıxmasınын qarşısынı almaq üçündür. Sistemə rels dövrəsi (xətti), keçid (st. və yol) işıqforları və onlarын işıqlarıны idarə edən qurğular daxildir. Rels dövrəsi rels xəttindən, siqnal ötürü­cüsündən, informasiya qəbuledicisindən ibarətdir. Rels dövrəsi təkər cütü vasitə­silə işıqforun işığını idarə edən aparatlara təsir göstərir və üç rejimdə işləyir: d.y. sahəsi (bloksahənin) hüdudlarынda qatarın və ya dağılmış relslərin olmadığı normal rejim; bloksahədə qatarын olduğu şunt rejimi (dövrə təkər cütü ilə şuntlanır); blok-sahədə dağılmış relslərin мювъуд olduğu nəzarət rejimi. D.y.-larında 3, 4, 5 və bəzən 8 rəngdə işıqları olan işıqforlardan istifadə edilir.