Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL KÖRPÜSÜ

  DӘMİRYOL KÖRPÜSÜ – dəmir yolunu, əsasən, su maneələrindən (çay, boğaz, dərə və s.), yaxud başqa yoldan keçirmək üçündür. D.k. dямир йолу üçün əsas olan aşırım tikilisindən və aşırım tiкиlisini saxlayaraq təzyiqi qrunta ötürən dayaqlardan ibarətdir; tir, bəzən də tağ, yaxud kombinəli sistemli, polad, dəmir-beton və polad-dəmir-betondan tikilir. Enli çaylarын üzərindəki D.k.-nün gəmiçilik üçün olan aşırımları şəbəkəli tir siсteminin polad aşırım tikililəri ilə (fermalarla) örtülür. Kiçik çaylarын körpü­lərində və gəmiçilik üçün nəzərdə tutulmayan aşırımlarda polad, yaxud yığ­ma və qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir-betondan qurulan tirli aşırım tikililərindən istifadə edilir. D.k. bir, iki, yaxud bir neçə d.y. üçün tikilir. İri körpülər həm d.y., həm də avtomobillərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulur. Yaponiyanын beş adası arasынda tikilmiş Seto-Oxasi körpüsünün (1988, uz. 10 km-яdək) bütün tikilisi iki mərtəbəlidir: yuxarısı dördzolaqlı avtomobil yolu, aşağısı iki d.y. xətti üçündür. D.k. qatarların inteнsiv dinamik təsirlərinə məruz qaldığından onun möhkəmliyinə və dayaныqlığынa təhlükəsiz və fasiləsiz hə­ rəkəti təmin edəcək yüksək tələblər qoyulur. D.k.-nün çoxu strateji obyekt olduğundan xüsusi mühafиzə sistemləri ilə
  təchiz edilir.

   Ландвассер чайы (Исвечря) цзяриндя дямирйол кюрпцсц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL KÖRPÜSÜ

  DӘMİRYOL KÖRPÜSÜ – dəmir yolunu, əsasən, su maneələrindən (çay, boğaz, dərə və s.), yaxud başqa yoldan keçirmək üçündür. D.k. dямир йолу üçün əsas olan aşırım tikilisindən və aşırım tiкиlisini saxlayaraq təzyiqi qrunta ötürən dayaqlardan ibarətdir; tir, bəzən də tağ, yaxud kombinəli sistemli, polad, dəmir-beton və polad-dəmir-betondan tikilir. Enli çaylarын üzərindəki D.k.-nün gəmiçilik üçün olan aşırımları şəbəkəli tir siсteminin polad aşırım tikililəri ilə (fermalarla) örtülür. Kiçik çaylarын körpü­lərində və gəmiçilik üçün nəzərdə tutulmayan aşırımlarda polad, yaxud yığ­ma və qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir-betondan qurulan tirli aşırım tikililərindən istifadə edilir. D.k. bir, iki, yaxud bir neçə d.y. üçün tikilir. İri körpülər həm d.y., həm də avtomobillərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulur. Yaponiyanын beş adası arasынda tikilmiş Seto-Oxasi körpüsünün (1988, uz. 10 km-яdək) bütün tikilisi iki mərtəbəlidir: yuxarısı dördzolaqlı avtomobil yolu, aşağısı iki d.y. xətti üçündür. D.k. qatarların inteнsiv dinamik təsirlərinə məruz qaldığından onun möhkəmliyinə və dayaныqlığынa təhlükəsiz və fasiləsiz hə­ rəkəti təmin edəcək yüksək tələblər qoyulur. D.k.-nün çoxu strateji obyekt olduğundan xüsusi mühafиzə sistemləri ilə
  təchiz edilir.

   Ландвассер чайы (Исвечря) цзяриндя дямирйол кюрпцсц.

  DƏMİRYOL KÖRPÜSÜ

  DӘMİRYOL KÖRPÜSÜ – dəmir yolunu, əsasən, su maneələrindən (çay, boğaz, dərə və s.), yaxud başqa yoldan keçirmək üçündür. D.k. dямир йолу üçün əsas olan aşırım tikilisindən və aşırım tiкиlisini saxlayaraq təzyiqi qrunta ötürən dayaqlardan ibarətdir; tir, bəzən də tağ, yaxud kombinəli sistemli, polad, dəmir-beton və polad-dəmir-betondan tikilir. Enli çaylarын üzərindəki D.k.-nün gəmiçilik üçün olan aşırımları şəbəkəli tir siсteminin polad aşırım tikililəri ilə (fermalarla) örtülür. Kiçik çaylarын körpü­lərində və gəmiçilik üçün nəzərdə tutulmayan aşırımlarda polad, yaxud yığ­ma və qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir-betondan qurulan tirli aşırım tikililərindən istifadə edilir. D.k. bir, iki, yaxud bir neçə d.y. üçün tikilir. İri körpülər həm d.y., həm də avtomobillərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulur. Yaponiyanын beş adası arasынda tikilmiş Seto-Oxasi körpüsünün (1988, uz. 10 km-яdək) bütün tikilisi iki mərtəbəlidir: yuxarısı dördzolaqlı avtomobil yolu, aşağısı iki d.y. xətti üçündür. D.k. qatarların inteнsiv dinamik təsirlərinə məruz qaldığından onun möhkəmliyinə və dayaныqlığынa təhlükəsiz və fasiləsiz hə­ rəkəti təmin edəcək yüksək tələblər qoyulur. D.k.-nün çoxu strateji obyekt olduğundan xüsusi mühafиzə sistemləri ilə
  təchiz edilir.

   Ландвассер чайы (Исвечря) цзяриндя дямирйол кюрпцсц.