Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL KRANI

  DӘMİRYOL KRANI – dəmiryol platforması ilə hərəkət edən, tam dönən qollu yükqaldıran kran. D.k. özü hərəkət edərək нягл олунур, yaxud qatarın tərkibində daşına bilir. D.k.-nын iş avadanlığı qoldan, eləcə də qreyferlər, elektromaqnitlər və qarmaqlı asqılar şəklində yüktutan qurğudan ibarətdir. D.k.-nын yükqaldırma qabiliyyəti yükləyib-boşaltma işlərində 6,3 t-dan 125 t-adək, quraşdırma işlərində 160 t-adək, yükün qaldırılma hünd. 5–25 m-dir; kranın qolu 4 m-dən 25 m-ədək uzana bilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL KRANI

  DӘMİRYOL KRANI – dəmiryol platforması ilə hərəkət edən, tam dönən qollu yükqaldıran kran. D.k. özü hərəkət edərək нягл олунур, yaxud qatarın tərkibində daşına bilir. D.k.-nын iş avadanlığı qoldan, eləcə də qreyferlər, elektromaqnitlər və qarmaqlı asqılar şəklində yüktutan qurğudan ibarətdir. D.k.-nын yükqaldırma qabiliyyəti yükləyib-boşaltma işlərində 6,3 t-dan 125 t-adək, quraşdırma işlərində 160 t-adək, yükün qaldırılma hünd. 5–25 m-dir; kranın qolu 4 m-dən 25 m-ədək uzana bilir.

  DƏMİRYOL KRANI

  DӘMİRYOL KRANI – dəmiryol platforması ilə hərəkət edən, tam dönən qollu yükqaldıran kran. D.k. özü hərəkət edərək нягл олунур, yaxud qatarın tərkibində daşına bilir. D.k.-nын iş avadanlığı qoldan, eləcə də qreyferlər, elektromaqnitlər və qarmaqlı asqılar şəklində yüktutan qurğudan ibarətdir. D.k.-nын yükqaldırma qabiliyyəti yükləyib-boşaltma işlərində 6,3 t-dan 125 t-adək, quraşdırma işlərində 160 t-adək, yükün qaldırılma hünd. 5–25 m-dir; kranın qolu 4 m-dən 25 m-ədək uzana bilir.