Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL QOVŞAĞI

  DӘMİRYOL QOVŞAĞI – üç və daha artıq dəmiryol xəttinin kəsişdiyi yer. Д.г. bir-birilə texnoloji əlaqəli d.y. st.-ları; əsas, birləşdirici, dolayı və dalan yolları; idarəetmə postları; dartı yarımstansiyaları, yol ayırmaları və s.-дян ибарят kompleksдiр. İri D.q.-nda depo, təmir müəssisələri, çeşidləmə, yük st.-ları da olur. Hər bir qovşaqda yükləyib-boşaltma əməliyyatları, sərnişin qatarlarınын bir xətdən digər xəttə buraxılması, sərnişinlərin qatardan qatara keçirilməsi, sərnişin vaqonlarınын başqa lokomotivlə­rə qoşulması və s. yerinə yetirilir. D.q.-nын xüsusi sərnişin st.-larında sərnişin binaları, yaxud terminallar tikilir, tranzit qatarların bütün istiqamətlərdə hərəkəti sərnişinləri qatardan qatara keçirmədən təşkil edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL QOVŞAĞI

  DӘMİRYOL QOVŞAĞI – üç və daha artıq dəmiryol xəttinin kəsişdiyi yer. Д.г. bir-birilə texnoloji əlaqəli d.y. st.-ları; əsas, birləşdirici, dolayı və dalan yolları; idarəetmə postları; dartı yarımstansiyaları, yol ayırmaları və s.-дян ибарят kompleksдiр. İri D.q.-nda depo, təmir müəssisələri, çeşidləmə, yük st.-ları da olur. Hər bir qovşaqda yükləyib-boşaltma əməliyyatları, sərnişin qatarlarınын bir xətdən digər xəttə buraxılması, sərnişinlərin qatardan qatara keçirilməsi, sərnişin vaqonlarınын başqa lokomotivlə­rə qoşulması və s. yerinə yetirilir. D.q.-nын xüsusi sərnişin st.-larında sərnişin binaları, yaxud terminallar tikilir, tranzit qatarların bütün istiqamətlərdə hərəkəti sərnişinləri qatardan qatara keçirmədən təşkil edilir.

  DƏMİRYOL QOVŞAĞI

  DӘMİRYOL QOVŞAĞI – üç və daha artıq dəmiryol xəttinin kəsişdiyi yer. Д.г. bir-birilə texnoloji əlaqəli d.y. st.-ları; əsas, birləşdirici, dolayı və dalan yolları; idarəetmə postları; dartı yarımstansiyaları, yol ayırmaları və s.-дян ибарят kompleksдiр. İri D.q.-nda depo, təmir müəssisələri, çeşidləmə, yük st.-ları da olur. Hər bir qovşaqda yükləyib-boşaltma əməliyyatları, sərnişin qatarlarınын bir xətdən digər xəttə buraxılması, sərnişinlərin qatardan qatara keçirilməsi, sərnişin vaqonlarınын başqa lokomotivlə­rə qoşulması və s. yerinə yetirilir. D.q.-nын xüsusi sərnişin st.-larında sərnişin binaları, yaxud terminallar tikilir, tranzit qatarların bütün istiqamətlərdə hərəkəti sərnişinləri qatardan qatara keçirmədən təşkil edilir.