Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL NƏQLİYYATI

  DӘMİRYOL NӘQLİYYATI – dəmiryol xətləri ilə (relsli yollarla) sərnişinlərin və yüklərin daşынmasынı həyata keçirən nəqlиййат növü. D.n.-nын əsas xidmət sahələrinə sənaye və k.t. məhsullarınын daşınması (əsasən, regional yollarla); maşınqayırma, mədən və s. sənaye sahələrinin, inşaat materiallarынын istehsal proseslərindəki daşınmalar; əhalinin uzaq, şəhərətrafı və şəhər (metropoliten, tramvay) yolları ilə daşынması aiddir. D.n. energetik və ekoloji göstəricilərinə görə avtomobil və hava nəql.-dan, kütləvi yüklərin daşынma həcminə görə bü­tün nəql. növlərindən (boru kəməri nəql.-dan başqa) üstündür. Иstənilən hava şəraitində D.y. ilə daşınmalar yerinə yetirilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL NƏQLİYYATI

  DӘMİRYOL NӘQLİYYATI – dəmiryol xətləri ilə (relsli yollarla) sərnişinlərin və yüklərin daşынmasынı həyata keçirən nəqlиййат növü. D.n.-nын əsas xidmət sahələrinə sənaye və k.t. məhsullarınын daşınması (əsasən, regional yollarla); maşınqayırma, mədən və s. sənaye sahələrinin, inşaat materiallarынын istehsal proseslərindəki daşınmalar; əhalinin uzaq, şəhərətrafı və şəhər (metropoliten, tramvay) yolları ilə daşынması aiddir. D.n. energetik və ekoloji göstəricilərinə görə avtomobil və hava nəql.-dan, kütləvi yüklərin daşынma həcminə görə bü­tün nəql. növlərindən (boru kəməri nəql.-dan başqa) üstündür. Иstənilən hava şəraitində D.y. ilə daşınmalar yerinə yetirilir.

  DƏMİRYOL NƏQLİYYATI

  DӘMİRYOL NӘQLİYYATI – dəmiryol xətləri ilə (relsli yollarla) sərnişinlərin və yüklərin daşынmasынı həyata keçirən nəqlиййат növü. D.n.-nын əsas xidmət sahələrinə sənaye və k.t. məhsullarınын daşınması (əsasən, regional yollarla); maşınqayırma, mədən və s. sənaye sahələrinin, inşaat materiallarынын istehsal proseslərindəki daşınmalar; əhalinin uzaq, şəhərətrafı və şəhər (metropoliten, tramvay) yolları ilə daşынması aiddir. D.n. energetik və ekoloji göstəricilərinə görə avtomobil və hava nəql.-dan, kütləvi yüklərin daşынma həcminə görə bü­tün nəql. növlərindən (boru kəməri nəql.-dan başqa) üstündür. Иstənilən hava şəraitində D.y. ilə daşınmalar yerinə yetirilir.