Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL STANSİYASI

  DӘMİRYOL STANSİYASI –dəmiryol nəqliyyatında müəyyən istiqamətlərdə hə­rəkət edən qatarların qəbulu, yola salынması, tərtibi və çeşidlənməsi, yüklərin qəbulu və verilməsi, baqaj və poçtun yüklənməsi, sərnişinlərə xidmət göstərilməsi və s. işləri yerinə yetirən əsas istismar müəssisəsi (ayrıca məntəqə, bina). D.s. yerinə yetirilən işlərin xüsusiyyətinə görə sərnişin, yük, çeşidləyici, həmçinin aralıq (xüsusi kommersiya əməliyyatlarıны və s. yerinə yetirmək üçün), sahə (lokomotivi dəyşdirmək, təcili təchizat, yaxud təmir və s. üçün) st.-larına ayrılır. D.s.-nын təyinatынdan asılı olaraq, st.-da əsas yoldan başqa oradan keçən qatarlara bütün xidmət əməliyyatlarıны, manevretmə işlərini yerinə yetirmək üçün lazım gələn birləşdirici yollar (şaxələr) da olur. D.s.-nda anbarlar, yükqaldıran qurğular, çeşidləmə təpəsi, qatarlarын tərtibinə və açılmasынa (ляьв едилмясиня) imkan verən yol sistemləri, hərəkət vasitələrinə xidmət üçün emalatxanalar da yerləşdirilir. Sərnişinlərin rahatlığı üçün D.s.-nda sərnişin platformaları (perronlar), piyada körpüləri, sərnişin pavilyonları, yaxud vağzal olur, həmçinin yeməkxanalar, kassalar, inzibati-təsərrüfat binaları və s. fəaliyyət göstərir. D.s. istilik təchizatı, siqnalvermə, rabitə, yoldəyişənlərin mərkəzləşdirilmiş elektrik sistemləri ilə təchiz edilir. Üçdən çox d.y. xəttinin kəsişdiyi yerdə d.y. qoвşağı yaranır. Bax həmçinin Dəmiryol qovşağı.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL STANSİYASI

  DӘMİRYOL STANSİYASI –dəmiryol nəqliyyatında müəyyən istiqamətlərdə hə­rəkət edən qatarların qəbulu, yola salынması, tərtibi və çeşidlənməsi, yüklərin qəbulu və verilməsi, baqaj və poçtun yüklənməsi, sərnişinlərə xidmət göstərilməsi və s. işləri yerinə yetirən əsas istismar müəssisəsi (ayrıca məntəqə, bina). D.s. yerinə yetirilən işlərin xüsusiyyətinə görə sərnişin, yük, çeşidləyici, həmçinin aralıq (xüsusi kommersiya əməliyyatlarıны və s. yerinə yetirmək üçün), sahə (lokomotivi dəyşdirmək, təcili təchizat, yaxud təmir və s. üçün) st.-larına ayrılır. D.s.-nын təyinatынdan asılı olaraq, st.-da əsas yoldan başqa oradan keçən qatarlara bütün xidmət əməliyyatlarıны, manevretmə işlərini yerinə yetirmək üçün lazım gələn birləşdirici yollar (şaxələr) da olur. D.s.-nda anbarlar, yükqaldıran qurğular, çeşidləmə təpəsi, qatarlarын tərtibinə və açılmasынa (ляьв едилмясиня) imkan verən yol sistemləri, hərəkət vasitələrinə xidmət üçün emalatxanalar da yerləşdirilir. Sərnişinlərin rahatlığı üçün D.s.-nda sərnişin platformaları (perronlar), piyada körpüləri, sərnişin pavilyonları, yaxud vağzal olur, həmçinin yeməkxanalar, kassalar, inzibati-təsərrüfat binaları və s. fəaliyyət göstərir. D.s. istilik təchizatı, siqnalvermə, rabitə, yoldəyişənlərin mərkəzləşdirilmiş elektrik sistemləri ilə təchiz edilir. Üçdən çox d.y. xəttinin kəsişdiyi yerdə d.y. qoвşağı yaranır. Bax həmçinin Dəmiryol qovşağı.

  DƏMİRYOL STANSİYASI

  DӘMİRYOL STANSİYASI –dəmiryol nəqliyyatında müəyyən istiqamətlərdə hə­rəkət edən qatarların qəbulu, yola salынması, tərtibi və çeşidlənməsi, yüklərin qəbulu və verilməsi, baqaj və poçtun yüklənməsi, sərnişinlərə xidmət göstərilməsi və s. işləri yerinə yetirən əsas istismar müəssisəsi (ayrıca məntəqə, bina). D.s. yerinə yetirilən işlərin xüsusiyyətinə görə sərnişin, yük, çeşidləyici, həmçinin aralıq (xüsusi kommersiya əməliyyatlarıны və s. yerinə yetirmək üçün), sahə (lokomotivi dəyşdirmək, təcili təchizat, yaxud təmir və s. üçün) st.-larına ayrılır. D.s.-nын təyinatынdan asılı olaraq, st.-da əsas yoldan başqa oradan keçən qatarlara bütün xidmət əməliyyatlarıны, manevretmə işlərini yerinə yetirmək üçün lazım gələn birləşdirici yollar (şaxələr) da olur. D.s.-nda anbarlar, yükqaldıran qurğular, çeşidləmə təpəsi, qatarlarын tərtibinə və açılmasынa (ляьв едилмясиня) imkan verən yol sistemləri, hərəkət vasitələrinə xidmət üçün emalatxanalar da yerləşdirilir. Sərnişinlərin rahatlığı üçün D.s.-nda sərnişin platformaları (perronlar), piyada körpüləri, sərnişin pavilyonları, yaxud vağzal olur, həmçinin yeməkxanalar, kassalar, inzibati-təsərrüfat binaları və s. fəaliyyət göstərir. D.s. istilik təchizatı, siqnalvermə, rabitə, yoldəyişənlərin mərkəzləşdirilmiş elektrik sistemləri ilə təchiz edilir. Üçdən çox d.y. xəttinin kəsişdiyi yerdə d.y. qoвşağı yaranır. Bax həmçinin Dəmiryol qovşağı.