Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRYOL TUNELİ

  DӘMİRYOL TUNELİ – dəmiryol nəqliyyatıны yol boyunca yüksəkliklərdən (dağ tuneli), yaxud su maneələrindən (sualtı tunel), eləcədə şəhər tikililərindən (şəhər tuneli) keçirmək üçün tunel. Ilk D.t. 1830 ildə B.Britaniyada Liverpul– Mançester xəttində (tunelin uz. 1190 m) tikilmişdir. D.t. biryollu, yaxud ikiyollu tikilir. Д.й.-нда гatarlarын ikiйоллу hə­rəkəti тяшкил olунаркян iki biryollu tuneldən çox, bir ikiyollu tunelin tikintisinə üstünlük verilir; bununla işlərin həcmi və dəyəri azalır, vеntilyasiya, suötürmə sistemləri və s. sadələşir. D.t. planda düz, yaxud əyrixətli (əyriliyin minimal radiusu 350 m) sahələrdə salынır. Dağ D.t.-nin birenişli və ikienişli uzununa profili ola bilər; enişlərin maks. mailliyi d.y.-nun kateqoriyasından asılıdır. D.t. süni ventilyasiya (uz. 300 m-dən çox olduqda), rabitə, siqnalvermə, suötürmə sistemləri, yanğından mühafizə vasitələri və s. ilə təchiz edilir. İşçilərin daldalanması üçün D.t.-nin hər iki tərəfdəki divarlarında bir-birindən 60 m aralı, eni 20 m, hünd. 2,5 m və dərinliyi l m olan yerlər düzəldilir; alətlərin saxlandığı 4,0×2,8×2,5 m ölçülü kameralar hər tərəfdən 300 m-dən bir, şahmat qaydası ilə yerləşdirilir. İstismarda olan D.t.-lərindən Seykan (Yaponiya, 53,8 km), La-Manş (Fransa – B.Britaniya, 50,5 km), Löçberq (İsveçrə, 34,5 km) ən uzun tunellərdəndir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRYOL TUNELİ

  DӘMİRYOL TUNELİ – dəmiryol nəqliyyatıны yol boyunca yüksəkliklərdən (dağ tuneli), yaxud su maneələrindən (sualtı tunel), eləcədə şəhər tikililərindən (şəhər tuneli) keçirmək üçün tunel. Ilk D.t. 1830 ildə B.Britaniyada Liverpul– Mançester xəttində (tunelin uz. 1190 m) tikilmişdir. D.t. biryollu, yaxud ikiyollu tikilir. Д.й.-нда гatarlarын ikiйоллу hə­rəkəti тяшкил olунаркян iki biryollu tuneldən çox, bir ikiyollu tunelin tikintisinə üstünlük verilir; bununla işlərin həcmi və dəyəri azalır, vеntilyasiya, suötürmə sistemləri və s. sadələşir. D.t. planda düz, yaxud əyrixətli (əyriliyin minimal radiusu 350 m) sahələrdə salынır. Dağ D.t.-nin birenişli və ikienişli uzununa profili ola bilər; enişlərin maks. mailliyi d.y.-nun kateqoriyasından asılıdır. D.t. süni ventilyasiya (uz. 300 m-dən çox olduqda), rabitə, siqnalvermə, suötürmə sistemləri, yanğından mühafizə vasitələri və s. ilə təchiz edilir. İşçilərin daldalanması üçün D.t.-nin hər iki tərəfdəki divarlarında bir-birindən 60 m aralı, eni 20 m, hünd. 2,5 m və dərinliyi l m olan yerlər düzəldilir; alətlərin saxlandığı 4,0×2,8×2,5 m ölçülü kameralar hər tərəfdən 300 m-dən bir, şahmat qaydası ilə yerləşdirilir. İstismarda olan D.t.-lərindən Seykan (Yaponiya, 53,8 km), La-Manş (Fransa – B.Britaniya, 50,5 km), Löçberq (İsveçrə, 34,5 km) ən uzun tunellərdəndir.

  DƏMİRYOL TUNELİ

  DӘMİRYOL TUNELİ – dəmiryol nəqliyyatıны yol boyunca yüksəkliklərdən (dağ tuneli), yaxud su maneələrindən (sualtı tunel), eləcədə şəhər tikililərindən (şəhər tuneli) keçirmək üçün tunel. Ilk D.t. 1830 ildə B.Britaniyada Liverpul– Mançester xəttində (tunelin uz. 1190 m) tikilmişdir. D.t. biryollu, yaxud ikiyollu tikilir. Д.й.-нда гatarlarын ikiйоллу hə­rəkəti тяшкил olунаркян iki biryollu tuneldən çox, bir ikiyollu tunelin tikintisinə üstünlük verilir; bununla işlərin həcmi və dəyəri azalır, vеntilyasiya, suötürmə sistemləri və s. sadələşir. D.t. planda düz, yaxud əyrixətli (əyriliyin minimal radiusu 350 m) sahələrdə salынır. Dağ D.t.-nin birenişli və ikienişli uzununa profili ola bilər; enişlərin maks. mailliyi d.y.-nun kateqoriyasından asılıdır. D.t. süni ventilyasiya (uz. 300 m-dən çox olduqda), rabitə, siqnalvermə, suötürmə sistemləri, yanğından mühafizə vasitələri və s. ilə təchiz edilir. İşçilərin daldalanması üçün D.t.-nin hər iki tərəfdəki divarlarında bir-birindən 60 m aralı, eni 20 m, hünd. 2,5 m və dərinliyi l m olan yerlər düzəldilir; alətlərin saxlandığı 4,0×2,8×2,5 m ölçülü kameralar hər tərəfdən 300 m-dən bir, şahmat qaydası ilə yerləşdirilir. İstismarda olan D.t.-lərindən Seykan (Yaponiya, 53,8 km), La-Manş (Fransa – B.Britaniya, 50,5 km), Löçberq (İsveçrə, 34,5 km) ən uzun tunellərdəndir.