Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏNİZ GEOMORFOLOGİYASI

  DӘNİZ GEOMORFOLOGİYASI–geomorfologiyanın okean və dəniz dibinin, sahillərin relyefini, onun formasını, əmələ gəlməsini, tarixini və inkişaf dinamikasını öyrənən bölməsi. İki istiqamətdən: dəniz sahillərinin geomorfologiyasından (litosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferin qarşılıqlı əlaqə zonası) və dəniz dibinin geomorfolo­giyasından (litosfer və hidrosferin qarşılıqlı əlaqə sahəsi) ibarətdir. D.g. sahilləri, okean və dəniz dibini formalaşdıran amilləri (dalğalar və onların yaratdığı dalğa axınları, dib axınları və s.), həmçinin bu zonalarda ge­dən abraziya, akkumulyasiya və s. proses­ləri tədqiq edir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏNİZ GEOMORFOLOGİYASI

  DӘNİZ GEOMORFOLOGİYASI–geomorfologiyanın okean və dəniz dibinin, sahillərin relyefini, onun formasını, əmələ gəlməsini, tarixini və inkişaf dinamikasını öyrənən bölməsi. İki istiqamətdən: dəniz sahillərinin geomorfologiyasından (litosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferin qarşılıqlı əlaqə zonası) və dəniz dibinin geomorfolo­giyasından (litosfer və hidrosferin qarşılıqlı əlaqə sahəsi) ibarətdir. D.g. sahilləri, okean və dəniz dibini formalaşdıran amilləri (dalğalar və onların yaratdığı dalğa axınları, dib axınları və s.), həmçinin bu zonalarda ge­dən abraziya, akkumulyasiya və s. proses­ləri tədqiq edir.

  DƏNİZ GEOMORFOLOGİYASI

  DӘNİZ GEOMORFOLOGİYASI–geomorfologiyanın okean və dəniz dibinin, sahillərin relyefini, onun formasını, əmələ gəlməsini, tarixini və inkişaf dinamikasını öyrənən bölməsi. İki istiqamətdən: dəniz sahillərinin geomorfologiyasından (litosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferin qarşılıqlı əlaqə zonası) və dəniz dibinin geomorfolo­giyasından (litosfer və hidrosferin qarşılıqlı əlaqə sahəsi) ibarətdir. D.g. sahilləri, okean və dəniz dibini formalaşdıran amilləri (dalğalar və onların yaratdığı dalğa axınları, dib axınları və s.), həmçinin bu zonalarda ge­dən abraziya, akkumulyasiya və s. proses­ləri tədqiq edir.