Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏRƏLƏYƏZ

  DӘRӘLӘYӘZ – Naxçıvan xanlığında, indiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərb. mahalı. Keşişkənd (3.1.1935 ildən Miko­yan, 6.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r­nu) və Paşalı (12.10.1956 ildən Әzizbəyov, 19.4.1991 ildən Vayk r­-nu) r-­nları ərazisini əhatə edirdi. Şm.­-da Basarkeçər yaylası, ş.-­də Zəngəzur silsiləsi, c.­-da Әləyəz dağ­ları, q.-­də Səlim aşırımının yerləşdiyi hündür dağlarla əhatə olunmuşdur. Sah. 2304 km2 təşkil edirdi. 1920 ilə qədər D. mahalı Azərb.­-ın tərkibində olmuşdur. 29.11.1920 ildə Zəngəzur, Göyçə mahalları ilə birlikdə D. mahalı da Azərb.-­dan alınıb Erm.­-a verilmiş və o vaxtdan ərazidə er­məniləşdirmə siyasəti aparılmağa başla­mışdır. 1988 ildə sonuncu azərb. kəndləri zorla boşaldılmış, əhalisi isə qovulmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏRƏLƏYƏZ

  DӘRӘLӘYӘZ – Naxçıvan xanlığında, indiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərb. mahalı. Keşişkənd (3.1.1935 ildən Miko­yan, 6.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r­nu) və Paşalı (12.10.1956 ildən Әzizbəyov, 19.4.1991 ildən Vayk r­-nu) r-­nları ərazisini əhatə edirdi. Şm.­-da Basarkeçər yaylası, ş.-­də Zəngəzur silsiləsi, c.­-da Әləyəz dağ­ları, q.-­də Səlim aşırımının yerləşdiyi hündür dağlarla əhatə olunmuşdur. Sah. 2304 km2 təşkil edirdi. 1920 ilə qədər D. mahalı Azərb.­-ın tərkibində olmuşdur. 29.11.1920 ildə Zəngəzur, Göyçə mahalları ilə birlikdə D. mahalı da Azərb.-­dan alınıb Erm.­-a verilmiş və o vaxtdan ərazidə er­məniləşdirmə siyasəti aparılmağa başla­mışdır. 1988 ildə sonuncu azərb. kəndləri zorla boşaldılmış, əhalisi isə qovulmuşdur.

  DƏRƏLƏYƏZ

  DӘRӘLӘYӘZ – Naxçıvan xanlığında, indiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərb. mahalı. Keşişkənd (3.1.1935 ildən Miko­yan, 6.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r­nu) və Paşalı (12.10.1956 ildən Әzizbəyov, 19.4.1991 ildən Vayk r­-nu) r-­nları ərazisini əhatə edirdi. Şm.­-da Basarkeçər yaylası, ş.-­də Zəngəzur silsiləsi, c.­-da Әləyəz dağ­ları, q.-­də Səlim aşırımının yerləşdiyi hündür dağlarla əhatə olunmuşdur. Sah. 2304 km2 təşkil edirdi. 1920 ilə qədər D. mahalı Azərb.­-ın tərkibində olmuşdur. 29.11.1920 ildə Zəngəzur, Göyçə mahalları ilə birlikdə D. mahalı da Azərb.-­dan alınıb Erm.­-a verilmiş və o vaxtdan ərazidə er­məniləşdirmə siyasəti aparılmağa başla­mışdır. 1988 ildə sonuncu azərb. kəndləri zorla boşaldılmış, əhalisi isə qovulmuşdur.