Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏRƏLƏYƏZ SİLSİLƏSİ

  DӘRӘLӘYӘZ SİLSİLӘSİ – Azərb. Resp. Nax. MR ərazisindədir. Arpaçay ilə Naxçıvançay arasındadır. Ş.­-də Zəngəzur silsiləsilə birləşir. Uz. 70 km, ən hündür zirvəsi Kükü d.-­dır (3120 m). Q. hissəsi Pa leozoy və Mezozoyun çökmə süxurlarından (əhəngdaşı, qumdaşı, kvarsit, şist və s.), ş. hissəsi Paleogenin
  çökmə­vulkanogen sü­xurlarından və Neogen lavalarından ibarətdir. Silsilə çox yerdə şaxələnmiş və çay dərələri ilə kəsilmişdir. Cəhri çayından (Naxçıvançayın sağ qolu) q.­-dəki hissəsi qövs şəklində Araz çayına tərəf alçalır. Әsasən, dağ­çöl və dağ­çəmən landşaftı in­kişaf etmişdir. Yay otlaqları var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏRƏLƏYƏZ SİLSİLƏSİ

  DӘRӘLӘYӘZ SİLSİLӘSİ – Azərb. Resp. Nax. MR ərazisindədir. Arpaçay ilə Naxçıvançay arasındadır. Ş.­-də Zəngəzur silsiləsilə birləşir. Uz. 70 km, ən hündür zirvəsi Kükü d.-­dır (3120 m). Q. hissəsi Pa leozoy və Mezozoyun çökmə süxurlarından (əhəngdaşı, qumdaşı, kvarsit, şist və s.), ş. hissəsi Paleogenin
  çökmə­vulkanogen sü­xurlarından və Neogen lavalarından ibarətdir. Silsilə çox yerdə şaxələnmiş və çay dərələri ilə kəsilmişdir. Cəhri çayından (Naxçıvançayın sağ qolu) q.­-dəki hissəsi qövs şəklində Araz çayına tərəf alçalır. Әsasən, dağ­çöl və dağ­çəmən landşaftı in­kişaf etmişdir. Yay otlaqları var.

  DƏRƏLƏYƏZ SİLSİLƏSİ

  DӘRӘLӘYӘZ SİLSİLӘSİ – Azərb. Resp. Nax. MR ərazisindədir. Arpaçay ilə Naxçıvançay arasındadır. Ş.­-də Zəngəzur silsiləsilə birləşir. Uz. 70 km, ən hündür zirvəsi Kükü d.-­dır (3120 m). Q. hissəsi Pa leozoy və Mezozoyun çökmə süxurlarından (əhəngdaşı, qumdaşı, kvarsit, şist və s.), ş. hissəsi Paleogenin
  çökmə­vulkanogen sü­xurlarından və Neogen lavalarından ibarətdir. Silsilə çox yerdə şaxələnmiş və çay dərələri ilə kəsilmişdir. Cəhri çayından (Naxçıvançayın sağ qolu) q.­-dəki hissəsi qövs şəklində Araz çayına tərəf alçalır. Әsasən, dağ­çöl və dağ­çəmən landşaftı in­kişaf etmişdir. Yay otlaqları var.