Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏRİNLİKÖLÇƏN

  DӘRİNLİKÖLÇӘN, m a ş ы н q a y ı r m a d a – dəlik, oyuq (yuva) və s.-nin dərinliyini ölçmək üçün cihaz. Hesablama qurğusunun növündən asılı olaraq ştangen-Д.-я, mikrometrik və indikatorlu D.-lərə ayrılır; onların ölçmə həddi uyğun olaraq 200 və 320 mm (bölgüsü 0,05 mm), 500 mm (bölgüsü 0,1 mm), 150 mm (bölgüsü 0,001 mm) və 100 mm-dir (bölgüsü 0,01 mm). Ştangen-Д.-lərdə ölçü bilavasitə bölgüləri olan xətkeşlə aparılır, mikrometrik və indikatorlu D.-lər isə dəyişdirilən ölçü içlikləri (çubuqları) ilə təchiz edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏRİNLİKÖLÇƏN

  DӘRİNLİKÖLÇӘN, m a ş ы н q a y ı r m a d a – dəlik, oyuq (yuva) və s.-nin dərinliyini ölçmək üçün cihaz. Hesablama qurğusunun növündən asılı olaraq ştangen-Д.-я, mikrometrik və indikatorlu D.-lərə ayrılır; onların ölçmə həddi uyğun olaraq 200 və 320 mm (bölgüsü 0,05 mm), 500 mm (bölgüsü 0,1 mm), 150 mm (bölgüsü 0,001 mm) və 100 mm-dir (bölgüsü 0,01 mm). Ştangen-Д.-lərdə ölçü bilavasitə bölgüləri olan xətkeşlə aparılır, mikrometrik və indikatorlu D.-lər isə dəyişdirilən ölçü içlikləri (çubuqları) ilə təchiz edilir.

  DƏRİNLİKÖLÇƏN

  DӘRİNLİKÖLÇӘN, m a ş ы н q a y ı r m a d a – dəlik, oyuq (yuva) və s.-nin dərinliyini ölçmək üçün cihaz. Hesablama qurğusunun növündən asılı olaraq ştangen-Д.-я, mikrometrik və indikatorlu D.-lərə ayrılır; onların ölçmə həddi uyğun olaraq 200 və 320 mm (bölgüsü 0,05 mm), 500 mm (bölgüsü 0,1 mm), 150 mm (bölgüsü 0,001 mm) və 100 mm-dir (bölgüsü 0,01 mm). Ştangen-Д.-lərdə ölçü bilavasitə bölgüləri olan xətkeşlə aparılır, mikrometrik və indikatorlu D.-lər isə dəyişdirilən ölçü içlikləri (çubuqları) ilə təchiz edilir.