Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏSTƏFUR

  Azәrb. Resp. Daşkәsәn r-nunda kәnd. Dәstәfur ә.d.-nin (Dәstәfur, Qıyıqlı, Şahvәlәdli k.-lәri daxildir) mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 12 km c.-ş.-dә, Dәstәfur çayının (Gәncә çayının qolu) sahilindә, Murovdağ silsilәsinin әtәyindә, Başkәnd-Dәstәfur çökәkliyindәdir. Әh. 1084 (2011); heyvandarlıq, bağçılıq vә әkinçiliklә mәşğul dur. Tam vә 2 ümumi orta mәktәb, uşaq bağ çası, xәstәxana, poçt var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏSTƏFUR

  Azәrb. Resp. Daşkәsәn r-nunda kәnd. Dәstәfur ә.d.-nin (Dәstәfur, Qıyıqlı, Şahvәlәdli k.-lәri daxildir) mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 12 km c.-ş.-dә, Dәstәfur çayının (Gәncә çayının qolu) sahilindә, Murovdağ silsilәsinin әtәyindә, Başkәnd-Dәstәfur çökәkliyindәdir. Әh. 1084 (2011); heyvandarlıq, bağçılıq vә әkinçiliklә mәşğul dur. Tam vә 2 ümumi orta mәktәb, uşaq bağ çası, xәstәxana, poçt var.

  DƏSTƏFUR

  Azәrb. Resp. Daşkәsәn r-nunda kәnd. Dәstәfur ә.d.-nin (Dәstәfur, Qıyıqlı, Şahvәlәdli k.-lәri daxildir) mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 12 km c.-ş.-dә, Dәstәfur çayının (Gәncә çayının qolu) sahilindә, Murovdağ silsilәsinin әtәyindә, Başkәnd-Dәstәfur çökәkliyindәdir. Әh. 1084 (2011); heyvandarlıq, bağçılıq vә әkinçiliklә mәşğul dur. Tam vә 2 ümumi orta mәktәb, uşaq bağ çası, xәstәxana, poçt var.