Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAFRAQMALI NASOS

  DИAFRAQMALI NASÓS – porşenin funksiyasынı (irәli-geri hәrәkәtini) elastik lövhәnin – diafraqmanын yerinә yetirdiyi nasos. Nasosun diafraqması lingli mexanizmin, yaxud mühitin dәyişәn tәzyiqinin tәsiri altынda әyilir. Diafraqmanын bir tәrәfә әyilmәsi zamanı maye sorulur, digәr tәrәfә әyilәrkәn isә maye vurulur. D.n. çirklәnmiş, kimyәvi aktiv vә alovlanan mayelәrin vurulması üçün tәtbiq edilir. D.n.-un başqa adı m e m b r a n л ы nasosdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAFRAQMALI NASOS

  DИAFRAQMALI NASÓS – porşenin funksiyasынı (irәli-geri hәrәkәtini) elastik lövhәnin – diafraqmanын yerinә yetirdiyi nasos. Nasosun diafraqması lingli mexanizmin, yaxud mühitin dәyişәn tәzyiqinin tәsiri altынda әyilir. Diafraqmanын bir tәrәfә әyilmәsi zamanı maye sorulur, digәr tәrәfә әyilәrkәn isә maye vurulur. D.n. çirklәnmiş, kimyәvi aktiv vә alovlanan mayelәrin vurulması üçün tәtbiq edilir. D.n.-un başqa adı m e m b r a n л ы nasosdur.

  DİAFRAQMALI NASOS

  DИAFRAQMALI NASÓS – porşenin funksiyasынı (irәli-geri hәrәkәtini) elastik lövhәnin – diafraqmanын yerinә yetirdiyi nasos. Nasosun diafraqması lingli mexanizmin, yaxud mühitin dәyişәn tәzyiqinin tәsiri altынda әyilir. Diafraqmanын bir tәrәfә әyilmәsi zamanı maye sorulur, digәr tәrәfә әyilәrkәn isә maye vurulur. D.n. çirklәnmiş, kimyәvi aktiv vә alovlanan mayelәrin vurulması üçün tәtbiq edilir. D.n.-un başqa adı m e m b r a n л ы nasosdur.