Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAMANTİNA ALMAZLI RAYONU

  DİAMANTİNA ALMAZLI RAYONU –Braziliyada, Minas-Jerays ştatının ş. hissәsindә, Rio-de-Janeyro ş.-ndәn 600 km şm.-da yerlәşir.
  Serra-du-Espinyasu silsilәsinin hәr iki yamacını әhatә edir. 1729 ildәn mәlumdur. 1834 ildәn almaz mәdәni kimi fәaliyyәt göstәrir. Almazın köklü kiçik yataqları Kembriyәqәdәr yaşlı süxurlarda, sәpinti yataqları isә Kembri vә Üçüncü dövrün konqlomeratlarındadır. Daykalardan
  ibarәt köklü yataqların uz. bir neçә yüz m, qalınlığı 8–40 m-dir; 100 m-dәn yuxarı dәrinliyәdәk izlәnirlәr. Almazların rәngi r-nun şm. hissәsindә yaşılımtıl, yaşılımtıl-mavi (bu almazlar taraşlama zamanı rәngini itirir), mәrkәzi hissәsindә yaşılımtıl, c.-unda ağ, bәzәn sarı vә mixәyidir. 40 m
  dәrinliyәdәk hasilat açıq üsulla aparılır. Almazların orta çәkisi 0,2–0,5 kardır. Hasilat mәrkәzi Diamantina ş.-dir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAMANTİNA ALMAZLI RAYONU

  DİAMANTİNA ALMAZLI RAYONU –Braziliyada, Minas-Jerays ştatının ş. hissәsindә, Rio-de-Janeyro ş.-ndәn 600 km şm.-da yerlәşir.
  Serra-du-Espinyasu silsilәsinin hәr iki yamacını әhatә edir. 1729 ildәn mәlumdur. 1834 ildәn almaz mәdәni kimi fәaliyyәt göstәrir. Almazın köklü kiçik yataqları Kembriyәqәdәr yaşlı süxurlarda, sәpinti yataqları isә Kembri vә Üçüncü dövrün konqlomeratlarındadır. Daykalardan
  ibarәt köklü yataqların uz. bir neçә yüz m, qalınlığı 8–40 m-dir; 100 m-dәn yuxarı dәrinliyәdәk izlәnirlәr. Almazların rәngi r-nun şm. hissәsindә yaşılımtıl, yaşılımtıl-mavi (bu almazlar taraşlama zamanı rәngini itirir), mәrkәzi hissәsindә yaşılımtıl, c.-unda ağ, bәzәn sarı vә mixәyidir. 40 m
  dәrinliyәdәk hasilat açıq üsulla aparılır. Almazların orta çәkisi 0,2–0,5 kardır. Hasilat mәrkәzi Diamantina ş.-dir.

  DİAMANTİNA ALMAZLI RAYONU

  DİAMANTİNA ALMAZLI RAYONU –Braziliyada, Minas-Jerays ştatının ş. hissәsindә, Rio-de-Janeyro ş.-ndәn 600 km şm.-da yerlәşir.
  Serra-du-Espinyasu silsilәsinin hәr iki yamacını әhatә edir. 1729 ildәn mәlumdur. 1834 ildәn almaz mәdәni kimi fәaliyyәt göstәrir. Almazın köklü kiçik yataqları Kembriyәqәdәr yaşlı süxurlarda, sәpinti yataqları isә Kembri vә Üçüncü dövrün konqlomeratlarındadır. Daykalardan
  ibarәt köklü yataqların uz. bir neçә yüz m, qalınlığı 8–40 m-dir; 100 m-dәn yuxarı dәrinliyәdәk izlәnirlәr. Almazların rәngi r-nun şm. hissәsindә yaşılımtıl, yaşılımtıl-mavi (bu almazlar taraşlama zamanı rәngini itirir), mәrkәzi hissәsindә yaşılımtıl, c.-unda ağ, bәzәn sarı vә mixәyidir. 40 m
  dәrinliyәdәk hasilat açıq üsulla aparılır. Almazların orta çәkisi 0,2–0,5 kardır. Hasilat mәrkәzi Diamantina ş.-dir.