Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAPOZİTİV

  DИAPOZİTİV (yun. διά – başdan axıradәk keçidi bildirәn sözönü + lat. positivus – müsbәt) – şәffaf әsas (şüşә, plyonka) üzәrindә rәngli, yaxud ağ-qara pozitiv fotoqrafiya tәsviri (fotoşәkil). D.-ә baxmaq üçün işıq şüaları verilir (diaskopda) vә ya ekrana proyeksiyalanır (diaproyektor vasitәsilә). D., adәtәn, dönәr fotoplyonkaya вя ya kinoplyonkaya çәkmәklә, hәmçinin neqativdәn pozitiv fotoplyonkaya, yaxud kinolövhәyә çap etmәklә alıныr. D.-in başqa adı – s1 a y d daha çox işlәdilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAPOZİTİV

  DИAPOZİTİV (yun. διά – başdan axıradәk keçidi bildirәn sözönü + lat. positivus – müsbәt) – şәffaf әsas (şüşә, plyonka) üzәrindә rәngli, yaxud ağ-qara pozitiv fotoqrafiya tәsviri (fotoşәkil). D.-ә baxmaq üçün işıq şüaları verilir (diaskopda) vә ya ekrana proyeksiyalanır (diaproyektor vasitәsilә). D., adәtәn, dönәr fotoplyonkaya вя ya kinoplyonkaya çәkmәklә, hәmçinin neqativdәn pozitiv fotoplyonkaya, yaxud kinolövhәyә çap etmәklә alıныr. D.-in başqa adı – s1 a y d daha çox işlәdilir.

  DİAPOZİTİV

  DИAPOZİTİV (yun. διά – başdan axıradәk keçidi bildirәn sözönü + lat. positivus – müsbәt) – şәffaf әsas (şüşә, plyonka) üzәrindә rәngli, yaxud ağ-qara pozitiv fotoqrafiya tәsviri (fotoşәkil). D.-ә baxmaq üçün işıq şüaları verilir (diaskopda) vә ya ekrana proyeksiyalanır (diaproyektor vasitәsilә). D., adәtәn, dönәr fotoplyonkaya вя ya kinoplyonkaya çәkmәklә, hәmçinin neqativdәn pozitiv fotoplyonkaya, yaxud kinolövhәyә çap etmәklә alıныr. D.-in başqa adı – s1 a y d daha çox işlәdilir.