Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAPROYEKTOR

  DИAPROYÉKTOR (yun. διά – başdan axıradәk keçidi bildirәn sözönü + lat. projicio – irәli atıram) – tәsvirlәri şәffaf orиjinallardan (diapozitivlәrdәn) böyütmәklә ekrana proyeksiyalayan optik-mexaniki cihaz. D. işıqlandırıcıdan (işıq mәnbәyi, әksetdirici vә kondensordan), diapozitivlәri qoymaq vә dәyişdirmәk üçün quruluşdan vә proyeksiyalama obyektivindәn ibarәtdir. D.-lаrыn әksәriyyәtindә diafilmlәri nümayiş etdirmәk üçün tәrtibat da olur.

   
  Диапройекторун оптик схеми: 1 – ишыг мянбяйи;2 – конденсор; 3 – диапозитив (диафилм);4 – пройексийа обйективи; 5 – екран.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAPROYEKTOR

  DИAPROYÉKTOR (yun. διά – başdan axıradәk keçidi bildirәn sözönü + lat. projicio – irәli atıram) – tәsvirlәri şәffaf orиjinallardan (diapozitivlәrdәn) böyütmәklә ekrana proyeksiyalayan optik-mexaniki cihaz. D. işıqlandırıcıdan (işıq mәnbәyi, әksetdirici vә kondensordan), diapozitivlәri qoymaq vә dәyişdirmәk üçün quruluşdan vә proyeksiyalama obyektivindәn ibarәtdir. D.-lаrыn әksәriyyәtindә diafilmlәri nümayiş etdirmәk üçün tәrtibat da olur.

   
  Диапройекторун оптик схеми: 1 – ишыг мянбяйи;2 – конденсор; 3 – диапозитив (диафилм);4 – пройексийа обйективи; 5 – екран.

  DİAPROYEKTOR

  DИAPROYÉKTOR (yun. διά – başdan axıradәk keçidi bildirәn sözönü + lat. projicio – irәli atıram) – tәsvirlәri şәffaf orиjinallardan (diapozitivlәrdәn) böyütmәklә ekrana proyeksiyalayan optik-mexaniki cihaz. D. işıqlandırıcıdan (işıq mәnbәyi, әksetdirici vә kondensordan), diapozitivlәri qoymaq vә dәyişdirmәk üçün quruluşdan vә proyeksiyalama obyektivindәn ibarәtdir. D.-lаrыn әksәriyyәtindә diafilmlәri nümayiş etdirmәk üçün tәrtibat da olur.

   
  Диапройекторун оптик схеми: 1 – ишыг мянбяйи;2 – конденсор; 3 – диапозитив (диафилм);4 – пройексийа обйективи; 5 – екран.