Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAŞ

  DИAŞ, D i a ş  d i  N o v a i ş [Dias (Diaz)de Novaes] Bartolomeu (tәqr. 1450–29.5. 1500) – portuqaliyalı dәniz sәyyahı. Afrikanı c.-dan dönüb keçәn ilk avropalı. 1487 ildә Hindistana dәniz yolu axtaran 2 gәmidәn ibarәt ekspedisiyanın rәhbәri olmuş vә 22–33° c.e.-lәri arasında Afrikanın c.-q. sahillәrini tәdqiq etmişdir.

  Geri qayıdarkәn Bur burnunu kәşf etmişdir; sonradan kral II Juan burunu Ümid burnu adlandırmışdır (1488). 1500 ildә P.A.Kabralın ekspedisiyasında iştirak etmiş vә Ümid burnu yaxınlığında 26 günlük fırtınaya davam gәtirmәyib batmış gәmilәrdәn birindә hәlak olmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAŞ

  DИAŞ, D i a ş  d i  N o v a i ş [Dias (Diaz)de Novaes] Bartolomeu (tәqr. 1450–29.5. 1500) – portuqaliyalı dәniz sәyyahı. Afrikanı c.-dan dönüb keçәn ilk avropalı. 1487 ildә Hindistana dәniz yolu axtaran 2 gәmidәn ibarәt ekspedisiyanın rәhbәri olmuş vә 22–33° c.e.-lәri arasında Afrikanın c.-q. sahillәrini tәdqiq etmişdir.

  Geri qayıdarkәn Bur burnunu kәşf etmişdir; sonradan kral II Juan burunu Ümid burnu adlandırmışdır (1488). 1500 ildә P.A.Kabralın ekspedisiyasında iştirak etmiş vә Ümid burnu yaxınlığında 26 günlük fırtınaya davam gәtirmәyib batmış gәmilәrdәn birindә hәlak olmuşdur.

  DİAŞ

  DИAŞ, D i a ş  d i  N o v a i ş [Dias (Diaz)de Novaes] Bartolomeu (tәqr. 1450–29.5. 1500) – portuqaliyalı dәniz sәyyahı. Afrikanı c.-dan dönüb keçәn ilk avropalı. 1487 ildә Hindistana dәniz yolu axtaran 2 gәmidәn ibarәt ekspedisiyanın rәhbәri olmuş vә 22–33° c.e.-lәri arasında Afrikanın c.-q. sahillәrini tәdqiq etmişdir.

  Geri qayıdarkәn Bur burnunu kәşf etmişdir; sonradan kral II Juan burunu Ümid burnu adlandırmışdır (1488). 1500 ildә P.A.Kabralın ekspedisiyasında iştirak etmiş vә Ümid burnu yaxınlığında 26 günlük fırtınaya davam gәtirmәyib batmış gәmilәrdәn birindә hәlak olmuşdur.