Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - ƏBÜLFƏT BƏY CAVANŞİR)
  ERİTROMİSİN

  ERİTROMİSÍN – makrolidlәr qrupundan olan antibiotik. Qrammüsbәt bakteriyaların әksәriyyәtinә (stafilokokklara, streptokokklara, pnevmokoklara vә s.) vә bәzi qrammәnfi bakteriyalara (mәs., brusellalara), rikketsiyalara, iri viruslara qarşı aktivdir. Penisillinә, tetrasiklinә, streptomisinә qarşı davamlı olan stafilokokklarla mübarizәdә effektivdir. Pnevmoniya vә digәr infeksion xәstәliklәrdә tәtbiq edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – ƏBÜLFƏT BƏY CAVANŞİR
  ERİTROMİSİN

  ERİTROMİSÍN – makrolidlәr qrupundan olan antibiotik. Qrammüsbәt bakteriyaların әksәriyyәtinә (stafilokokklara, streptokokklara, pnevmokoklara vә s.) vә bәzi qrammәnfi bakteriyalara (mәs., brusellalara), rikketsiyalara, iri viruslara qarşı aktivdir. Penisillinә, tetrasiklinә, streptomisinә qarşı davamlı olan stafilokokklarla mübarizәdә effektivdir. Pnevmoniya vә digәr infeksion xәstәliklәrdә tәtbiq edilir.

  ERİTROMİSİN

  ERİTROMİSÍN – makrolidlәr qrupundan olan antibiotik. Qrammüsbәt bakteriyaların әksәriyyәtinә (stafilokokklara, streptokokklara, pnevmokoklara vә s.) vә bәzi qrammәnfi bakteriyalara (mәs., brusellalara), rikketsiyalara, iri viruslara qarşı aktivdir. Penisillinә, tetrasiklinә, streptomisinә qarşı davamlı olan stafilokokklarla mübarizәdә effektivdir. Pnevmoniya vә digәr infeksion xәstәliklәrdә tәtbiq edilir.