Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERNANDES XOSE

  ERNÁNDES (Hernández) Xose (10.11. 1834, Buenos-Ayres әyalәti, Pueyrredon – 21.10.1886, Buenos-Ayres) – Argentina şairi, jurnalist, siyasi xadim. 1880-ci illәrdә deputat, senator olmuşdur. Sosial әdalәtsizliyin qurbanı olan azadlıqsevәr qauço haqqında “Martin Fyerro” (h.1, 1872; h.2, 1879) roman-poemasında xalq yaradıcılığına xas motivlәrdәn vә bәdii vasitәlәrdәn istifadә etmişdir.  Poema  qauço  әdәbiyyatının vә ümumilikdә bütün 19 әsr Argentina  realist  bәdii  söz sәnәtinin  zirvәsidir. Federalizm rәhbәrlәrindәn biri olan A.Penyalos haqqında “Çaçonun hәyatı vә ya general Anxel Penyalosun tәrcümeyihalının ştrixlәri” (1863) adlı bәdii bioqrafik әsәrin, “Torpaq sahibkarının hazırlanması” (1881) traktatının müәllifidir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERNANDES XOSE

  ERNÁNDES (Hernández) Xose (10.11. 1834, Buenos-Ayres әyalәti, Pueyrredon – 21.10.1886, Buenos-Ayres) – Argentina şairi, jurnalist, siyasi xadim. 1880-ci illәrdә deputat, senator olmuşdur. Sosial әdalәtsizliyin qurbanı olan azadlıqsevәr qauço haqqında “Martin Fyerro” (h.1, 1872; h.2, 1879) roman-poemasında xalq yaradıcılığına xas motivlәrdәn vә bәdii vasitәlәrdәn istifadә etmişdir.  Poema  qauço  әdәbiyyatının vә ümumilikdә bütün 19 әsr Argentina  realist  bәdii  söz sәnәtinin  zirvәsidir. Federalizm rәhbәrlәrindәn biri olan A.Penyalos haqqında “Çaçonun hәyatı vә ya general Anxel Penyalosun tәrcümeyihalının ştrixlәri” (1863) adlı bәdii bioqrafik әsәrin, “Torpaq sahibkarının hazırlanması” (1881) traktatının müәllifidir.

  ERNANDES XOSE

  ERNÁNDES (Hernández) Xose (10.11. 1834, Buenos-Ayres әyalәti, Pueyrredon – 21.10.1886, Buenos-Ayres) – Argentina şairi, jurnalist, siyasi xadim. 1880-ci illәrdә deputat, senator olmuşdur. Sosial әdalәtsizliyin qurbanı olan azadlıqsevәr qauço haqqında “Martin Fyerro” (h.1, 1872; h.2, 1879) roman-poemasında xalq yaradıcılığına xas motivlәrdәn vә bәdii vasitәlәrdәn istifadә etmişdir.  Poema  qauço  әdәbiyyatının vә ümumilikdә bütün 19 әsr Argentina  realist  bәdii  söz sәnәtinin  zirvәsidir. Federalizm rәhbәrlәrindәn biri olan A.Penyalos haqqında “Çaçonun hәyatı vә ya general Anxel Penyalosun tәrcümeyihalının ştrixlәri” (1863) adlı bәdii bioqrafik әsәrin, “Torpaq sahibkarının hazırlanması” (1881) traktatının müәllifidir.