Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERNANDES Migel

  ERNÁNDES (Hernández) Migel (30.10. 1910, Oriuela – 28.3.1942, Alikante) – ispan şairi. 1936–39 illәr ispan xalqının milli-inqilabi  müharibәlәrindә  hәm  komissar, hәm qәzet vә radio redaktoru kimi iştirak etmişdir. Faşist hәbsxanasında dünyasını dәyişmişdir. “Ay eksperti” (1933) vә “Sönmәz şüa” (1936) topluları sәmimi lirik şeirlәrdәn ibarәtdir. “Xalq külәyi” (1937), “Qarovulda durmuş adam” (1939) toplularında,  “Ölüm  keşişi”  (1937)  mәnzum dramında faşizmә qarşı mübarizәdә xalqın qәhrәmanlığını  tәsvir  etmişdir.  Bir  sıra pyesin müәllifidir.

  Əsәrlәri: Obras Completas. B. Aires, 1960.

  Əd.: Ромеро Э. Мигель Эрнандес. М., 1962.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERNANDES Migel

  ERNÁNDES (Hernández) Migel (30.10. 1910, Oriuela – 28.3.1942, Alikante) – ispan şairi. 1936–39 illәr ispan xalqının milli-inqilabi  müharibәlәrindә  hәm  komissar, hәm qәzet vә radio redaktoru kimi iştirak etmişdir. Faşist hәbsxanasında dünyasını dәyişmişdir. “Ay eksperti” (1933) vә “Sönmәz şüa” (1936) topluları sәmimi lirik şeirlәrdәn ibarәtdir. “Xalq külәyi” (1937), “Qarovulda durmuş adam” (1939) toplularında,  “Ölüm  keşişi”  (1937)  mәnzum dramında faşizmә qarşı mübarizәdә xalqın qәhrәmanlığını  tәsvir  etmişdir.  Bir  sıra pyesin müәllifidir.

  Əsәrlәri: Obras Completas. B. Aires, 1960.

  Əd.: Ромеро Э. Мигель Эрнандес. М., 1962.

  ERNANDES Migel

  ERNÁNDES (Hernández) Migel (30.10. 1910, Oriuela – 28.3.1942, Alikante) – ispan şairi. 1936–39 illәr ispan xalqının milli-inqilabi  müharibәlәrindә  hәm  komissar, hәm qәzet vә radio redaktoru kimi iştirak etmişdir. Faşist hәbsxanasında dünyasını dәyişmişdir. “Ay eksperti” (1933) vә “Sönmәz şüa” (1936) topluları sәmimi lirik şeirlәrdәn ibarәtdir. “Xalq külәyi” (1937), “Qarovulda durmuş adam” (1939) toplularında,  “Ölüm  keşişi”  (1937)  mәnzum dramında faşizmә qarşı mübarizәdә xalqın qәhrәmanlığını  tәsvir  etmişdir.  Bir  sıra pyesin müәllifidir.

  Əsәrlәri: Obras Completas. B. Aires, 1960.

  Əd.: Ромеро Э. Мигель Эрнандес. М., 1962.