Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERNESAKS Qustav Qustavoviç

  ERNÉSAKS Qustav Qustavoviç (12.12. 1908, Tallin yaxınlığında Perila k. – 24.1.1993, Tallin) – eston xor dirijoru vә bәstәkarı. SSRİ xalq artisti (1956). Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1974). Tallin konservatoriyasının musiqi pedaqogikası (1931) vә A.Kappın bәstәkarlıq (1934) siniflәrini bitirmişdir. 1941– 45 illәr müharibәsi dövründә Yaroslavldakı  eston bәdii ansamblları xorlarının dirijoru olmuşdur. Estoniya Dövlәt Akademik Kişi Xorunu yaratmış (1944), Respublika mahnı bayramlarının baş dirijoru kimi çıxış etmişdir (1947 ildәn). Yaradıcılığının әsas sahәsi xor janrı olan E. hәm dә Estoniya SSR Dövlәt himninin musiqisinin müәllifi idi. Tallin Konservatoriyasında dәrs demişdir (1937 ildәn; 1945 ildәn prof.). Xor dirijorlarından K.Arenq, Y.Variste, O.Oya onun şagirdlәri olmuşlar. E. 5 operanın, kantataların, bir çox xor әsәrlәrinin müәllifidir. Lenin ordeni ilә tәltif olunmuşdur, SSRİ Dövlәt (1947, 1951), Estoniya SSR Dövlәt (1947, 1948, 1949, 1950, 1959, 1965) mükafatları laureatıdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERNESAKS Qustav Qustavoviç

  ERNÉSAKS Qustav Qustavoviç (12.12. 1908, Tallin yaxınlığında Perila k. – 24.1.1993, Tallin) – eston xor dirijoru vә bәstәkarı. SSRİ xalq artisti (1956). Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1974). Tallin konservatoriyasının musiqi pedaqogikası (1931) vә A.Kappın bәstәkarlıq (1934) siniflәrini bitirmişdir. 1941– 45 illәr müharibәsi dövründә Yaroslavldakı  eston bәdii ansamblları xorlarının dirijoru olmuşdur. Estoniya Dövlәt Akademik Kişi Xorunu yaratmış (1944), Respublika mahnı bayramlarının baş dirijoru kimi çıxış etmişdir (1947 ildәn). Yaradıcılığının әsas sahәsi xor janrı olan E. hәm dә Estoniya SSR Dövlәt himninin musiqisinin müәllifi idi. Tallin Konservatoriyasında dәrs demişdir (1937 ildәn; 1945 ildәn prof.). Xor dirijorlarından K.Arenq, Y.Variste, O.Oya onun şagirdlәri olmuşlar. E. 5 operanın, kantataların, bir çox xor әsәrlәrinin müәllifidir. Lenin ordeni ilә tәltif olunmuşdur, SSRİ Dövlәt (1947, 1951), Estoniya SSR Dövlәt (1947, 1948, 1949, 1950, 1959, 1965) mükafatları laureatıdır.

  ERNESAKS Qustav Qustavoviç

  ERNÉSAKS Qustav Qustavoviç (12.12. 1908, Tallin yaxınlığında Perila k. – 24.1.1993, Tallin) – eston xor dirijoru vә bәstәkarı. SSRİ xalq artisti (1956). Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1974). Tallin konservatoriyasının musiqi pedaqogikası (1931) vә A.Kappın bәstәkarlıq (1934) siniflәrini bitirmişdir. 1941– 45 illәr müharibәsi dövründә Yaroslavldakı  eston bәdii ansamblları xorlarının dirijoru olmuşdur. Estoniya Dövlәt Akademik Kişi Xorunu yaratmış (1944), Respublika mahnı bayramlarının baş dirijoru kimi çıxış etmişdir (1947 ildәn). Yaradıcılığının әsas sahәsi xor janrı olan E. hәm dә Estoniya SSR Dövlәt himninin musiqisinin müәllifi idi. Tallin Konservatoriyasında dәrs demişdir (1937 ildәn; 1945 ildәn prof.). Xor dirijorlarından K.Arenq, Y.Variste, O.Oya onun şagirdlәri olmuşlar. E. 5 operanın, kantataların, bir çox xor әsәrlәrinin müәllifidir. Lenin ordeni ilә tәltif olunmuşdur, SSRİ Dövlәt (1947, 1951), Estoniya SSR Dövlәt (1947, 1948, 1949, 1950, 1959, 1965) mükafatları laureatıdır.