Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ETİMAD VOTUMU

  ETİMAD VOTUMU – parlament tәcrübәsindә (bir qayda olaraq, parlamentin aşağı palatasında) hökumәtin, yaxud ayrıca nazirin siyasi xәttinin, müәyyәn aksiyanın vә ya qanun layihәsinin ifadә olunan bәyәnilmәsi. E.v. haqqında mәsәlәnin qoyuluşu tәşәbbüsü hökumәtin özü, parlament fraksiyası vә ya deputatlar qrupu tәrәfindәn irәli sürülә bilәr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ETİMAD VOTUMU

  ETİMAD VOTUMU – parlament tәcrübәsindә (bir qayda olaraq, parlamentin aşağı palatasında) hökumәtin, yaxud ayrıca nazirin siyasi xәttinin, müәyyәn aksiyanın vә ya qanun layihәsinin ifadә olunan bәyәnilmәsi. E.v. haqqında mәsәlәnin qoyuluşu tәşәbbüsü hökumәtin özü, parlament fraksiyası vә ya deputatlar qrupu tәrәfindәn irәli sürülә bilәr.

  ETİMAD VOTUMU

  ETİMAD VOTUMU – parlament tәcrübәsindә (bir qayda olaraq, parlamentin aşağı palatasında) hökumәtin, yaxud ayrıca nazirin siyasi xәttinin, müәyyәn aksiyanın vә ya qanun layihәsinin ifadә olunan bәyәnilmәsi. E.v. haqqında mәsәlәnin qoyuluşu tәşәbbüsü hökumәtin özü, parlament fraksiyası vә ya deputatlar qrupu tәrәfindәn irәli sürülә bilәr.