Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPR-BUQ LİMANI

  Qara dәnizin şm. hissәsindә, Ukrayna sahillәrindә körfәz. Buq vә Dnepr limanlarının birlәşmәsindәn yaranır. Q.-dә dәnizdәn alçaq, qumlu Kinburn dili ilә ayrılır, eni 4,3 km olan boğaz onu dәnizlә birlәşdirir. Buq limanı Cәnubi Buq çayının D.-B.l.-na tökülmәsindәn yaranır; quruya doğru 47 km uzanır, aşağı hissәsindә eni 11 km-dir, gәmiçiliyә yararlıdır; Nikolayev portu sahilindәdir. Dnepr limanı isә Dnepr çayının Qara dәnizә tökülmәsindәn yaranır; uz. 55 km, eni 16,7 km-әdәkdir. Qışda donur. Gәmiçiliyә yararlıdır; Oçakov portu sahilindәdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPR-BUQ LİMANI

  Qara dәnizin şm. hissәsindә, Ukrayna sahillәrindә körfәz. Buq vә Dnepr limanlarının birlәşmәsindәn yaranır. Q.-dә dәnizdәn alçaq, qumlu Kinburn dili ilә ayrılır, eni 4,3 km olan boğaz onu dәnizlә birlәşdirir. Buq limanı Cәnubi Buq çayının D.-B.l.-na tökülmәsindәn yaranır; quruya doğru 47 km uzanır, aşağı hissәsindә eni 11 km-dir, gәmiçiliyә yararlıdır; Nikolayev portu sahilindәdir. Dnepr limanı isә Dnepr çayının Qara dәnizә tökülmәsindәn yaranır; uz. 55 km, eni 16,7 km-әdәkdir. Qışda donur. Gәmiçiliyә yararlıdır; Oçakov portu sahilindәdir.

  DNEPR-BUQ LİMANI

  Qara dәnizin şm. hissәsindә, Ukrayna sahillәrindә körfәz. Buq vә Dnepr limanlarının birlәşmәsindәn yaranır. Q.-dә dәnizdәn alçaq, qumlu Kinburn dili ilә ayrılır, eni 4,3 km olan boğaz onu dәnizlә birlәşdirir. Buq limanı Cәnubi Buq çayının D.-B.l.-na tökülmәsindәn yaranır; quruya doğru 47 km uzanır, aşağı hissәsindә eni 11 km-dir, gәmiçiliyә yararlıdır; Nikolayev portu sahilindәdir. Dnepr limanı isә Dnepr çayının Qara dәnizә tökülmәsindәn yaranır; uz. 55 km, eni 16,7 km-әdәkdir. Qışda donur. Gәmiçiliyә yararlıdır; Oçakov portu sahilindәdir.