Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPR-PRİPYAT QAZLI-NEFTLİ ƏYALƏTİ

  Belarusun Qomel, Mogilyov, Minsk, Ukraynanın Çerniqov, Poltava, Xarkov, Sumı, Dnepr, Luqansk, Rusiyanın Rostov vil.-lәri әrazisindә yerlәşir. Dnepr-Donetsk qazlı-neftli vә Pripyat neftli vil.-lәrini әhatә edir; 3 neftli, 3 qazlı-neftli vә 3 qazlı r-ndan ibarәtdir. Sah. 100 min km2. 1936 ildә neftin, 1950 ildә qazın ilk yatağı  kәşf edilmişdir. 2006 ilә 170-dәn çox karbohidrogen yatağı aşkar olunmuşdur. Әyalәt tektonik cәhәtdәn Şәrqi Avropa platformasının c. hissәsindә Pripyat-Dnepr-Donetsk paleorift sistemi ilә әlaqәdardır. Әsas neftli-qazlı komplekslәr Paleozoy çöküntülәrindәdir; ehtiyatın 60%-ndәn çoxu Üst Daş kömür-Alt Perm çöküntülәrindә toplanmışdır. Mәhsuldar horizontlar 0,4– 6,1 km dәrinliklәrdә yerlәşir. Neftlәr yüngül (sıxlığı 800–820 kq/m3), azkükürdlü, azqatranlı, parafinlidir. Qazlar 80–95% metandan, 4–19% ağır karbohidrogenlәrdәn, 10–300 q/m3, bәzәn daha çox kondensatdan ibarәtdir. Әsas kәşfiyyat vә hasilat mәrkәzlәri Xarkov, Poltava, Çerniqov, Priluki, Balakleya, Qomel ş.-lәridir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPR-PRİPYAT QAZLI-NEFTLİ ƏYALƏTİ

  Belarusun Qomel, Mogilyov, Minsk, Ukraynanın Çerniqov, Poltava, Xarkov, Sumı, Dnepr, Luqansk, Rusiyanın Rostov vil.-lәri әrazisindә yerlәşir. Dnepr-Donetsk qazlı-neftli vә Pripyat neftli vil.-lәrini әhatә edir; 3 neftli, 3 qazlı-neftli vә 3 qazlı r-ndan ibarәtdir. Sah. 100 min km2. 1936 ildә neftin, 1950 ildә qazın ilk yatağı  kәşf edilmişdir. 2006 ilә 170-dәn çox karbohidrogen yatağı aşkar olunmuşdur. Әyalәt tektonik cәhәtdәn Şәrqi Avropa platformasının c. hissәsindә Pripyat-Dnepr-Donetsk paleorift sistemi ilә әlaqәdardır. Әsas neftli-qazlı komplekslәr Paleozoy çöküntülәrindәdir; ehtiyatın 60%-ndәn çoxu Üst Daş kömür-Alt Perm çöküntülәrindә toplanmışdır. Mәhsuldar horizontlar 0,4– 6,1 km dәrinliklәrdә yerlәşir. Neftlәr yüngül (sıxlığı 800–820 kq/m3), azkükürdlü, azqatranlı, parafinlidir. Qazlar 80–95% metandan, 4–19% ağır karbohidrogenlәrdәn, 10–300 q/m3, bәzәn daha çox kondensatdan ibarәtdir. Әsas kәşfiyyat vә hasilat mәrkәzlәri Xarkov, Poltava, Çerniqov, Priluki, Balakleya, Qomel ş.-lәridir.

  DNEPR-PRİPYAT QAZLI-NEFTLİ ƏYALƏTİ

  Belarusun Qomel, Mogilyov, Minsk, Ukraynanın Çerniqov, Poltava, Xarkov, Sumı, Dnepr, Luqansk, Rusiyanın Rostov vil.-lәri әrazisindә yerlәşir. Dnepr-Donetsk qazlı-neftli vә Pripyat neftli vil.-lәrini әhatә edir; 3 neftli, 3 qazlı-neftli vә 3 qazlı r-ndan ibarәtdir. Sah. 100 min km2. 1936 ildә neftin, 1950 ildә qazın ilk yatağı  kәşf edilmişdir. 2006 ilә 170-dәn çox karbohidrogen yatağı aşkar olunmuşdur. Әyalәt tektonik cәhәtdәn Şәrqi Avropa platformasının c. hissәsindә Pripyat-Dnepr-Donetsk paleorift sistemi ilә әlaqәdardır. Әsas neftli-qazlı komplekslәr Paleozoy çöküntülәrindәdir; ehtiyatın 60%-ndәn çoxu Üst Daş kömür-Alt Perm çöküntülәrindә toplanmışdır. Mәhsuldar horizontlar 0,4– 6,1 km dәrinliklәrdә yerlәşir. Neftlәr yüngül (sıxlığı 800–820 kq/m3), azkükürdlü, azqatranlı, parafinlidir. Qazlar 80–95% metandan, 4–19% ağır karbohidrogenlәrdәn, 10–300 q/m3, bәzәn daha çox kondensatdan ibarәtdir. Әsas kәşfiyyat vә hasilat mәrkәzlәri Xarkov, Poltava, Çerniqov, Priluki, Balakleya, Qomel ş.-lәridir.