Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNESTR

  DNESTR (moldavanca Nistru) – Ukrayna vә Moldovada çay. Uz. 1352 km, hövzәsinin sah. 72,1 min km2-dir. Şәrqi Karpat d-rının şm. yamaclarından (tәqr. 900 yüksәklikdәn) başlanır. Qara dәnizin Dnestr limanına tökülür. Yuxarı axınında (Qaliç ş.-nәdәk) dar vә dәrin dәrәdә sürәtlә (2–2,5 m/san) axır; çoxlu qollar qәbul edir. Mogilyov-Podolski ş.-ndәn aşağı çay dәrәsi bir qәdәr genişlәnir; kiçik astanalar var. Dubesar (Dubossarı) ş. yaxınlığında eyniadlı su anbarı yaradılmışdır. Tiraspol ş.-n -dәn aşağı çay Qaradәnizyanı ovalığa çıxır, dәrәsi 8–16 km-әdәk genişlәnir. Mühüm qolları: Strıy, Reut, Bık, Botna (sağ dan), Strıpa, Seret, Zbruç, Smotriç, Murafa vә s. (soldan). Yağış vә qar suları ilә qidalanır. Ortaillik su sәrfi Benderı ş. yaxınlığında 310 m3/san-dir. Qış sәrt keçdikdә dekabr– yanvar aylarında donur. Soroki ş.-ndәn mәnsәbinәdәk (arada Dubesar SES-i var) gәmiçiliyә yararlıdır. Mogilyov-Podolski (Ukrayna), Rıbnitsa, Benderı, Tiraspol (Moldova) ş.-lәri D. sahilindәdir.

  Днестр чайы. Сарока ш. (Молдова).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNESTR

  DNESTR (moldavanca Nistru) – Ukrayna vә Moldovada çay. Uz. 1352 km, hövzәsinin sah. 72,1 min km2-dir. Şәrqi Karpat d-rının şm. yamaclarından (tәqr. 900 yüksәklikdәn) başlanır. Qara dәnizin Dnestr limanına tökülür. Yuxarı axınında (Qaliç ş.-nәdәk) dar vә dәrin dәrәdә sürәtlә (2–2,5 m/san) axır; çoxlu qollar qәbul edir. Mogilyov-Podolski ş.-ndәn aşağı çay dәrәsi bir qәdәr genişlәnir; kiçik astanalar var. Dubesar (Dubossarı) ş. yaxınlığında eyniadlı su anbarı yaradılmışdır. Tiraspol ş.-n -dәn aşağı çay Qaradәnizyanı ovalığa çıxır, dәrәsi 8–16 km-әdәk genişlәnir. Mühüm qolları: Strıy, Reut, Bık, Botna (sağ dan), Strıpa, Seret, Zbruç, Smotriç, Murafa vә s. (soldan). Yağış vә qar suları ilә qidalanır. Ortaillik su sәrfi Benderı ş. yaxınlığında 310 m3/san-dir. Qış sәrt keçdikdә dekabr– yanvar aylarında donur. Soroki ş.-ndәn mәnsәbinәdәk (arada Dubesar SES-i var) gәmiçiliyә yararlıdır. Mogilyov-Podolski (Ukrayna), Rıbnitsa, Benderı, Tiraspol (Moldova) ş.-lәri D. sahilindәdir.

  Днестр чайы. Сарока ш. (Молдова).

  DNESTR

  DNESTR (moldavanca Nistru) – Ukrayna vә Moldovada çay. Uz. 1352 km, hövzәsinin sah. 72,1 min km2-dir. Şәrqi Karpat d-rının şm. yamaclarından (tәqr. 900 yüksәklikdәn) başlanır. Qara dәnizin Dnestr limanına tökülür. Yuxarı axınında (Qaliç ş.-nәdәk) dar vә dәrin dәrәdә sürәtlә (2–2,5 m/san) axır; çoxlu qollar qәbul edir. Mogilyov-Podolski ş.-ndәn aşağı çay dәrәsi bir qәdәr genişlәnir; kiçik astanalar var. Dubesar (Dubossarı) ş. yaxınlığında eyniadlı su anbarı yaradılmışdır. Tiraspol ş.-n -dәn aşağı çay Qaradәnizyanı ovalığa çıxır, dәrәsi 8–16 km-әdәk genişlәnir. Mühüm qolları: Strıy, Reut, Bık, Botna (sağ dan), Strıpa, Seret, Zbruç, Smotriç, Murafa vә s. (soldan). Yağış vә qar suları ilә qidalanır. Ortaillik su sәrfi Benderı ş. yaxınlığında 310 m3/san-dir. Qış sәrt keçdikdә dekabr– yanvar aylarında donur. Soroki ş.-ndәn mәnsәbinәdәk (arada Dubesar SES-i var) gәmiçiliyә yararlıdır. Mogilyov-Podolski (Ukrayna), Rıbnitsa, Benderı, Tiraspol (Moldova) ş.-lәri D. sahilindәdir.

  Днестр чайы. Сарока ш. (Молдова).