Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOBANTON

  DOBANTON (Daubenton) Lui Jan Mari (29.5.1716, Fransa, indiki Kot-d’Or dep-ti, Monbar – 1.1.1800, Paris) – fransız anatomu, hәkim, tәbiәtşünas, Paris EA üzvü (1760), Peterburq EA fәxri üzvü (1776). 1788 ildәn Paris Botanika bağının direktoru olmuşdur. J. de Büffonla birgә “Tәbiyyat tarixi” әsәrinin yaradılmasında iştirak etmişdir. Әsәrin ilk 15 cildindә mәmәlilәrin 182 növünün anatomik tәsvirini vә qismәn dә müqayisәli-anatomik xarakteristikasını vermişdir; bunların 50 növü ilk dәfә olaraq yarılmışdır, yarasaların 7 növü isә D.-a qәdәr ümumiyyәtlә elmә mәlum deyildi. Ev heyvanlarının iqlimlәşdirilmәsi ilә mәşğul olmuş, merinos qoyunlarının yeni cinsini yetişdirmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOBANTON

  DOBANTON (Daubenton) Lui Jan Mari (29.5.1716, Fransa, indiki Kot-d’Or dep-ti, Monbar – 1.1.1800, Paris) – fransız anatomu, hәkim, tәbiәtşünas, Paris EA üzvü (1760), Peterburq EA fәxri üzvü (1776). 1788 ildәn Paris Botanika bağının direktoru olmuşdur. J. de Büffonla birgә “Tәbiyyat tarixi” әsәrinin yaradılmasında iştirak etmişdir. Әsәrin ilk 15 cildindә mәmәlilәrin 182 növünün anatomik tәsvirini vә qismәn dә müqayisәli-anatomik xarakteristikasını vermişdir; bunların 50 növü ilk dәfә olaraq yarılmışdır, yarasaların 7 növü isә D.-a qәdәr ümumiyyәtlә elmә mәlum deyildi. Ev heyvanlarının iqlimlәşdirilmәsi ilә mәşğul olmuş, merinos qoyunlarının yeni cinsini yetişdirmişdir.

  DOBANTON

  DOBANTON (Daubenton) Lui Jan Mari (29.5.1716, Fransa, indiki Kot-d’Or dep-ti, Monbar – 1.1.1800, Paris) – fransız anatomu, hәkim, tәbiәtşünas, Paris EA üzvü (1760), Peterburq EA fәxri üzvü (1776). 1788 ildәn Paris Botanika bağının direktoru olmuşdur. J. de Büffonla birgә “Tәbiyyat tarixi” әsәrinin yaradılmasında iştirak etmişdir. Әsәrin ilk 15 cildindә mәmәlilәrin 182 növünün anatomik tәsvirini vә qismәn dә müqayisәli-anatomik xarakteristikasını vermişdir; bunların 50 növü ilk dәfә olaraq yarılmışdır, yarasaların 7 növü isә D.-a qәdәr ümumiyyәtlә elmә mәlum deyildi. Ev heyvanlarının iqlimlәşdirilmәsi ilә mәşğul olmuş, merinos qoyunlarının yeni cinsini yetişdirmişdir.