Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOBROVOLSKİ Aleksey

  DOBROVÓLSKİ Aleksey Dmitriyeviç (4.7.1907, Moskva – 19.12.1990, Moskva) – rus okeanoloqu. SSRİ Dövlәt mükafatı laureatı (1951, 1977). 1930 ildә Moskva Hidrometeorologiya İn-tunu bitirdikdәn sonra 1931–34 illәrdә Feodosiyada Qara vә Azov dәnizlәri Hidrometeorologiya İn-tunda işlәmişdir. 1932 ildә “Н. Книпович” gәmisi ilә ilkdәfә Frans-İosif Torpağı arxipelaqını şm.-dan keçәn ekspedisiyada iştirak etmişdir.  1934–41 illәrdә Moskva Hidrometeorologiya İn-tunda, 1941–44 illәrdә Leninabad (indiki Xucәnd) Ali Hәrbi Hidrometeorologiya İn-tunda, 1944–60 illәrdә SSRİ EA Okeanologiya İn-tunda işlәmişdir. MDU-nun coğrafiya fakültәsindә qurunun hidrologiyası kafedrasının prof. (1948–53), okeanologiya kafedrasının ilk müdiri (1953–87) vә prof. (1987–90) olmuşdur. Dünya okeanının öyrәnilmәsindә böyük tәşkilatçı, SSRİ okeanoloqlar mәktәbinin yaradıcısıdır. Dünya okeanı hidroloji strukturunun konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdır.  Çoxsaylı dәniz vә okean ekspedisiyalarında iştirak etmişdir. Çoxcildli “Sakit okean” monoqrafiyasının (1966–1972) hәmmüәllifidir.


  Ә s ә r l ә r i: Моря СССР (B.S.Zaloginlә birlikdә). М., 1965; Общая гидрология (V.N.Mixaylovla birlikdә), М., 1991.


  Әd.: К р а с н о п о л ь с к и й  А.В. Отечественные географы (1917–1992). Спб., 1993. Т.1; А.Д. Д о б р о в о л ь с к и й. Воспоминания современников. М., 1997.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOBROVOLSKİ Aleksey

  DOBROVÓLSKİ Aleksey Dmitriyeviç (4.7.1907, Moskva – 19.12.1990, Moskva) – rus okeanoloqu. SSRİ Dövlәt mükafatı laureatı (1951, 1977). 1930 ildә Moskva Hidrometeorologiya İn-tunu bitirdikdәn sonra 1931–34 illәrdә Feodosiyada Qara vә Azov dәnizlәri Hidrometeorologiya İn-tunda işlәmişdir. 1932 ildә “Н. Книпович” gәmisi ilә ilkdәfә Frans-İosif Torpağı arxipelaqını şm.-dan keçәn ekspedisiyada iştirak etmişdir.  1934–41 illәrdә Moskva Hidrometeorologiya İn-tunda, 1941–44 illәrdә Leninabad (indiki Xucәnd) Ali Hәrbi Hidrometeorologiya İn-tunda, 1944–60 illәrdә SSRİ EA Okeanologiya İn-tunda işlәmişdir. MDU-nun coğrafiya fakültәsindә qurunun hidrologiyası kafedrasının prof. (1948–53), okeanologiya kafedrasının ilk müdiri (1953–87) vә prof. (1987–90) olmuşdur. Dünya okeanının öyrәnilmәsindә böyük tәşkilatçı, SSRİ okeanoloqlar mәktәbinin yaradıcısıdır. Dünya okeanı hidroloji strukturunun konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdır.  Çoxsaylı dәniz vә okean ekspedisiyalarında iştirak etmişdir. Çoxcildli “Sakit okean” monoqrafiyasının (1966–1972) hәmmüәllifidir.


  Ә s ә r l ә r i: Моря СССР (B.S.Zaloginlә birlikdә). М., 1965; Общая гидрология (V.N.Mixaylovla birlikdә), М., 1991.


  Әd.: К р а с н о п о л ь с к и й  А.В. Отечественные географы (1917–1992). Спб., 1993. Т.1; А.Д. Д о б р о в о л ь с к и й. Воспоминания современников. М., 1997.

  DOBROVOLSKİ Aleksey

  DOBROVÓLSKİ Aleksey Dmitriyeviç (4.7.1907, Moskva – 19.12.1990, Moskva) – rus okeanoloqu. SSRİ Dövlәt mükafatı laureatı (1951, 1977). 1930 ildә Moskva Hidrometeorologiya İn-tunu bitirdikdәn sonra 1931–34 illәrdә Feodosiyada Qara vә Azov dәnizlәri Hidrometeorologiya İn-tunda işlәmişdir. 1932 ildә “Н. Книпович” gәmisi ilә ilkdәfә Frans-İosif Torpağı arxipelaqını şm.-dan keçәn ekspedisiyada iştirak etmişdir.  1934–41 illәrdә Moskva Hidrometeorologiya İn-tunda, 1941–44 illәrdә Leninabad (indiki Xucәnd) Ali Hәrbi Hidrometeorologiya İn-tunda, 1944–60 illәrdә SSRİ EA Okeanologiya İn-tunda işlәmişdir. MDU-nun coğrafiya fakültәsindә qurunun hidrologiyası kafedrasının prof. (1948–53), okeanologiya kafedrasının ilk müdiri (1953–87) vә prof. (1987–90) olmuşdur. Dünya okeanının öyrәnilmәsindә böyük tәşkilatçı, SSRİ okeanoloqlar mәktәbinin yaradıcısıdır. Dünya okeanı hidroloji strukturunun konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdır.  Çoxsaylı dәniz vә okean ekspedisiyalarında iştirak etmişdir. Çoxcildli “Sakit okean” monoqrafiyasının (1966–1972) hәmmüәllifidir.


  Ә s ә r l ә r i: Моря СССР (B.S.Zaloginlә birlikdә). М., 1965; Общая гидрология (V.N.Mixaylovla birlikdә), М., 1991.


  Әd.: К р а с н о п о л ь с к и й  А.В. Отечественные географы (1917–1992). Спб., 1993. Т.1; А.Д. Д о б р о в о л ь с к и й. Воспоминания современников. М., 1997.