Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOLOMİT ALP DAĞLARI

  DOLOMİT ALP DAĞLARI (Alpi Dolomiti) – İtaliyanın şm.-ş.-indә, Şәrqi Alp d-rında dağ massivi. Uz. 120 km, hünd. 3343 m-әdәkdir (Marmolada d.). Әsasәn әhәngdaşı, dolomit vә mergeldәn ibarәtdir. Dik yamaclar vә şiş uclu yallar sәciyyәvidir. Yamaclarının aşağı hissәsindә şam vә enliyarpaqlı meşәlәr, yuxarıda dağ çәmәnlәri, 2700 m-dәn yüksәkdә qar vә buzlaqlar var. Mәşhur turizm vә qar xizәyi idmanı r-nudur (Kortina d’Ampettso vә s.).

   Доломит Алп даьлары. Мармолада даьы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOLOMİT ALP DAĞLARI

  DOLOMİT ALP DAĞLARI (Alpi Dolomiti) – İtaliyanın şm.-ş.-indә, Şәrqi Alp d-rında dağ massivi. Uz. 120 km, hünd. 3343 m-әdәkdir (Marmolada d.). Әsasәn әhәngdaşı, dolomit vә mergeldәn ibarәtdir. Dik yamaclar vә şiş uclu yallar sәciyyәvidir. Yamaclarının aşağı hissәsindә şam vә enliyarpaqlı meşәlәr, yuxarıda dağ çәmәnlәri, 2700 m-dәn yüksәkdә qar vә buzlaqlar var. Mәşhur turizm vә qar xizәyi idmanı r-nudur (Kortina d’Ampettso vә s.).

   Доломит Алп даьлары. Мармолада даьы.

  DOLOMİT ALP DAĞLARI

  DOLOMİT ALP DAĞLARI (Alpi Dolomiti) – İtaliyanın şm.-ş.-indә, Şәrqi Alp d-rında dağ massivi. Uz. 120 km, hünd. 3343 m-әdәkdir (Marmolada d.). Әsasәn әhәngdaşı, dolomit vә mergeldәn ibarәtdir. Dik yamaclar vә şiş uclu yallar sәciyyәvidir. Yamaclarının aşağı hissәsindә şam vә enliyarpaqlı meşәlәr, yuxarıda dağ çәmәnlәri, 2700 m-dәn yüksәkdә qar vә buzlaqlar var. Mәşhur turizm vә qar xizәyi idmanı r-nudur (Kortina d’Ampettso vә s.).

   Доломит Алп даьлары. Мармолада даьы.