Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONETSK TİRƏSİ (TƏPƏLİYİ)


  DONÉTSK TİRӘSİ (TӘPӘLİYİ) – Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda, Ukrayna vә RF (Rostov vil.) sәrhәdindә yüksәklik. Şm.-q.-dәn c.-ş.-ә 370 km mәsafәdә uzanır, eni 50 km-dәn (ş.-dә) 120 km-ә (q.-dә) qәdәrdir. Severski Donets çayı dәrәsinә dik düşür. Yüksәk nöqtәsi 367 m-dir. Sәthi çay dәrәlәri ilә kәskin parçalanmışdır. Kalmius vә digәr çayların dәrәlәrindә karst relyef formaları (çala, mağara) intişar tapmışdır. Zәngin daş kömür, polimetal filiz, tikinti materialı yataqları mәlumdur. İqlimi mülayim kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda – 7°C, iyulda 22°C-dir. İllik yağıntı 400–550 mm (әsasәn yayda düşür). Әsas çayı Severski Donets, elәcә dә Mius, Kalmius Azov dәnizi hövzәsinә aiddir. Әsasәn qara vә podzollaşmış torpaqlar yayılmışdır. Әkin yerlәri, bağ vә bostan sahәlәri, mәrkәzi hissәdә meşәliklәr (cökә, göyrüş vә ağcaqayın) var. D.t. әrazisindә Donetsk kömür hövzәsi әsasında inkişaf etmiş iri sәnaye r-nu yerlәşir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONETSK TİRƏSİ (TƏPƏLİYİ)


  DONÉTSK TİRӘSİ (TӘPӘLİYİ) – Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda, Ukrayna vә RF (Rostov vil.) sәrhәdindә yüksәklik. Şm.-q.-dәn c.-ş.-ә 370 km mәsafәdә uzanır, eni 50 km-dәn (ş.-dә) 120 km-ә (q.-dә) qәdәrdir. Severski Donets çayı dәrәsinә dik düşür. Yüksәk nöqtәsi 367 m-dir. Sәthi çay dәrәlәri ilә kәskin parçalanmışdır. Kalmius vә digәr çayların dәrәlәrindә karst relyef formaları (çala, mağara) intişar tapmışdır. Zәngin daş kömür, polimetal filiz, tikinti materialı yataqları mәlumdur. İqlimi mülayim kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda – 7°C, iyulda 22°C-dir. İllik yağıntı 400–550 mm (әsasәn yayda düşür). Әsas çayı Severski Donets, elәcә dә Mius, Kalmius Azov dәnizi hövzәsinә aiddir. Әsasәn qara vә podzollaşmış torpaqlar yayılmışdır. Әkin yerlәri, bağ vә bostan sahәlәri, mәrkәzi hissәdә meşәliklәr (cökә, göyrüş vә ağcaqayın) var. D.t. әrazisindә Donetsk kömür hövzәsi әsasında inkişaf etmiş iri sәnaye r-nu yerlәşir.

  DONETSK TİRƏSİ (TƏPƏLİYİ)


  DONÉTSK TİRӘSİ (TӘPӘLİYİ) – Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda, Ukrayna vә RF (Rostov vil.) sәrhәdindә yüksәklik. Şm.-q.-dәn c.-ş.-ә 370 km mәsafәdә uzanır, eni 50 km-dәn (ş.-dә) 120 km-ә (q.-dә) qәdәrdir. Severski Donets çayı dәrәsinә dik düşür. Yüksәk nöqtәsi 367 m-dir. Sәthi çay dәrәlәri ilә kәskin parçalanmışdır. Kalmius vә digәr çayların dәrәlәrindә karst relyef formaları (çala, mağara) intişar tapmışdır. Zәngin daş kömür, polimetal filiz, tikinti materialı yataqları mәlumdur. İqlimi mülayim kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda – 7°C, iyulda 22°C-dir. İllik yağıntı 400–550 mm (әsasәn yayda düşür). Әsas çayı Severski Donets, elәcә dә Mius, Kalmius Azov dәnizi hövzәsinә aiddir. Әsasәn qara vә podzollaşmış torpaqlar yayılmışdır. Әkin yerlәri, bağ vә bostan sahәlәri, mәrkәzi hissәdә meşәliklәr (cökә, göyrüş vә ağcaqayın) var. D.t. әrazisindә Donetsk kömür hövzәsi әsasında inkişaf etmiş iri sәnaye r-nu yerlәşir.