Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONETSK VİLAYƏTİ

  DONETSK VİLAYӘTİ – Ukraynada vilayәt. 1938 il iyunun 3-dә tәşkil edilmişdir. Sah. 26,5 min km2. Әh. 4,4 mln. (2012). 18 r-nu, 52 şәhәri, 131 ştq. var. Mәrkәzi Donetsk ş.-dir.

  Tәbiәt. Sәthi dalğalı düzәnlikdir (hünd. 200 m-ә qәdәr), yarğan vә qobularla parçalanmışdır. Şm.-ş. hissәsi Donetsk tәpәliyi, c.-u Azovyanı yüksәklikdir. Faydalı qazıntıları: daş kömür (Donetsk kömür hövzәsi), daşduz, әhәngdaşı, dolomit, mergel, odadavamlı gil, civә vә s. İqlimi
  mülayim kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda –7,8°C-dәn (şm.-ş.-dә) – 5,4°C-yәdәk (c.-da), iyulda müvafiq olaraq 20,8 vә 22,8°C-dir. İllik
  yağıntı 450–500 mm. Yazda ağ yel әsir.


  Әsas çayları: Severski Donets (qolları: Kazyonnı Torets, Baxmut, Luqan), Samara, Volçya vә s. Bir sıra su anbarı tikilmiş vә Severski Donets–Don hövzәsi kanalı çәkilmişdir. Әrazinin çox hissәsini qaratorpaqlar tutur. D.v. әsasәn çöl zonasındadır. Bәzi yerlәrdә qobu meşәlәrinә, Severski Donets boyu şam meşәlәrinә tәsadüf edilir. Heyvanları: gәmiricilәr, hәmçinin dovşan, tülkü, quşlardan çöl vә düzәn torağayı, dovdaq vә s.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONETSK VİLAYƏTİ

  DONETSK VİLAYӘTİ – Ukraynada vilayәt. 1938 il iyunun 3-dә tәşkil edilmişdir. Sah. 26,5 min km2. Әh. 4,4 mln. (2012). 18 r-nu, 52 şәhәri, 131 ştq. var. Mәrkәzi Donetsk ş.-dir.

  Tәbiәt. Sәthi dalğalı düzәnlikdir (hünd. 200 m-ә qәdәr), yarğan vә qobularla parçalanmışdır. Şm.-ş. hissәsi Donetsk tәpәliyi, c.-u Azovyanı yüksәklikdir. Faydalı qazıntıları: daş kömür (Donetsk kömür hövzәsi), daşduz, әhәngdaşı, dolomit, mergel, odadavamlı gil, civә vә s. İqlimi
  mülayim kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda –7,8°C-dәn (şm.-ş.-dә) – 5,4°C-yәdәk (c.-da), iyulda müvafiq olaraq 20,8 vә 22,8°C-dir. İllik
  yağıntı 450–500 mm. Yazda ağ yel әsir.


  Әsas çayları: Severski Donets (qolları: Kazyonnı Torets, Baxmut, Luqan), Samara, Volçya vә s. Bir sıra su anbarı tikilmiş vә Severski Donets–Don hövzәsi kanalı çәkilmişdir. Әrazinin çox hissәsini qaratorpaqlar tutur. D.v. әsasәn çöl zonasındadır. Bәzi yerlәrdә qobu meşәlәrinә, Severski Donets boyu şam meşәlәrinә tәsadüf edilir. Heyvanları: gәmiricilәr, hәmçinin dovşan, tülkü, quşlardan çöl vә düzәn torağayı, dovdaq vә s.

  DONETSK VİLAYƏTİ

  DONETSK VİLAYӘTİ – Ukraynada vilayәt. 1938 il iyunun 3-dә tәşkil edilmişdir. Sah. 26,5 min km2. Әh. 4,4 mln. (2012). 18 r-nu, 52 şәhәri, 131 ştq. var. Mәrkәzi Donetsk ş.-dir.

  Tәbiәt. Sәthi dalğalı düzәnlikdir (hünd. 200 m-ә qәdәr), yarğan vә qobularla parçalanmışdır. Şm.-ş. hissәsi Donetsk tәpәliyi, c.-u Azovyanı yüksәklikdir. Faydalı qazıntıları: daş kömür (Donetsk kömür hövzәsi), daşduz, әhәngdaşı, dolomit, mergel, odadavamlı gil, civә vә s. İqlimi
  mülayim kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda –7,8°C-dәn (şm.-ş.-dә) – 5,4°C-yәdәk (c.-da), iyulda müvafiq olaraq 20,8 vә 22,8°C-dir. İllik
  yağıntı 450–500 mm. Yazda ağ yel әsir.


  Әsas çayları: Severski Donets (qolları: Kazyonnı Torets, Baxmut, Luqan), Samara, Volçya vә s. Bir sıra su anbarı tikilmiş vә Severski Donets–Don hövzәsi kanalı çәkilmişdir. Әrazinin çox hissәsini qaratorpaqlar tutur. D.v. әsasәn çöl zonasındadır. Bәzi yerlәrdә qobu meşәlәrinә, Severski Donets boyu şam meşәlәrinә tәsadüf edilir. Heyvanları: gәmiricilәr, hәmçinin dovşan, tülkü, quşlardan çöl vә düzәn torağayı, dovdaq vә s.